www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. března 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Zrušení a opětovné osvojení

24.08.2016 10:21:33

Vzhledem k tomu, že osvojení vytváří mezi osvojitelem a osvojencem takový vztah, jaký je mezi rodičem a dítětem, nezaniká právní poměr jím založený dosažením zletilosti osvojence ani smrtí některé ze zúčastněných osob.

Přesto zákon umožňuje z důležitých důvodů osvojení na návrh osvojence či osvojitele zrušit. Pokud podá návrh jen jeden z nich, může se druhý k návrhu připojit. Důležité důvody zákon nedefinuje, jejich výklad ponechává soudu, který je posoudí vzhledem ke všem okolnostem konkrétního případu.

Při vzniku osvojení je rozhodnutím soudu nejprve osvojení založeno jako zrušitelné. Bez jakéhokoliv dalšího projednání věci před soudem dochází po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení k automatické přeměně z osvojení zrušitelného na osvojení nezrušitelné, přičemž tuto přeměnu nelze vyloučit ani smluvně ani rozhodnutím soudu. Je proto nanejvýš vhodné, aby byli budoucí osvojitelé o této skutečnosti před rozhodnutím o osvojení soudem dostatečně informováni. Pokud je to v souladu se zájmy dítěte, může soud i před uplynutím doby tří let od rozhodnutí o osvojení na návrh osvojitele rozhodnout, že osvojení je nezrušitelné.

Pokud dojde ke zrušení osvojení, zanikne poměr vzniklý osvojením a obnovuje se příbuzenský poměr v původní biologické rodině. Osvojenec bude mít po zrušení osvojení také příjmení, které měl před osvojením, ledaže prohlásí, že si stávající příjmení ponechá.

Co se týká opětovného osvojení, to je možné jen za určitých podmínek, a sice pokud bylo dřívější osvojení zrušeno, dále má-li být osvojenec osvojen pozdějším manželem osvojitele poté, co předchozí manžel, který byl společným osvojitelem, zemřel, nebo zemřel-li ten, kdo byl jediným osvojitelem, anebo ti, kdo byli společnými osvojiteli.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři