www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Způsob a rozsah náhrady škody

24.10.2016 14:05:13

Škoda představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Nejedná se přitom pouze o škodu skutečnou, tj. o kterou se hodnota majetku snížila, ale i o ušlý zisk, tj. o co se hodnota majetku nezvýšila, ačkoliv se zvýšit měla.

Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu vůči třetí osobě (poškozenému například byla vyměřena pokuta finančním úřadem), má poškozený právo, aby škůdce dluh zaplatil.

Co se týká způsobu náhrady škody, občanský zákoník preferuje uvedení do předešlého stavu. Pouze pokud to není dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, nahradí se škoda v penězích. To má své opodstatnění neboť navrácení do předešlého stavu lépe odpovídá zájmu poškozeného na neporušenosti jeho majetku, a proto je nejvhodnějším způsobem k vyrovnání škody, a zároveň odpovídá kompenzační funkci náhrady škody. Oproti peněžité náhradě má i tu výhodu, že není třeba provádět často velmi komplikovaný výpočet. Má-li škůdce povinnost nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, záleží na něm, jak tuto povinnost splní. Může to učinit např. vlastními silami nebo za pomoci jiných osob, které k tomu smluvně zaváže a zaplatí jim potřebnou úplatu.

Náhrada nemajetkové újmy (tedy újmy, která nepředstavuje ztrátu na majetku, ale bude spočívat např. v zásahu do zdraví, cti nebo soukromí poškozeného) se poskytuje formou tzv. zadostiučinění, které může mít celou řadu podob, přičemž má být zvoleno takové řešení, které způsobenou újmu odčiní dostatečně účinně. Pokud například noviny poškodí nějakou osobu zveřejněním lživých informací na titulní straně, neměla by být zadostiučiněním pouhá omluva na posledních stranách novin, nýbrž omluva zveřejněná též na titulní straně.

Občanský zákoník dále stanoví, že náhradu nemajetkové újmy mohou za určitých okolností požadovat nejenom přímo dotčené osoby, ale i osoby, které újmu důvodně pociťují jako osobní neštěstí, například příbuzní poškozeného.

Výši náhrady újmy či škody může určit s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem soud. Stejně tak může soud výši náhrady škody, nebyla-li způsobená úmyslně, přiměřeně snížit.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři