www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 28. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Zastavení exekuce

01.11.2017 13:13:15

Z hlediska běhu exekučního řízení představuje zastavení exekuce v podstatě jedinou možnost pro povinného, jak se bránit proti oprávněnému a jeho exekučnímu titulu, na základě kterého byla exekuce nařízena.

A to, nebereme-li v potaz institut odkladu exekuce, jehož účelem je předcházet mimořádně nepříznivým následkům, které by mohly nastat v osobní, ekonomické a sociální sféře povinného v důsledku bezodkladného provedení exekuce. K odkladu exekuce na exekutorem stanovenou dobu může dojít na základě návrhu povinného z důvodů mimořádných okolností, přičemž podstatným znakem je přechodný charakter těchto okolností.

Z hlediska časových možností povinného podat návrh na zastavení exekuce rozlišujeme několik okamžiků. Povinný může podat návrh na zastavení exekuce ve lhůtě 30 dnů, ode dne kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění povinnosti. Návrh podaný v této lhůtě má odkladný účinek. Exekutor sice nemůže exekuci dokončit, tzv. provést, avšak může vydávat exekuční příkazy k zajištění majetku povinného.

Nepodá-li povinný návrh na zastavení exekuce ve výše uvedené lhůtě (30 dnů), může podat návrh na zastavení exekuce do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu pro zastavení exekuce. Důvodem pro zastavení exekuce může být to, že exekuční titul nebyl v době, kdy byl exekutor pověřen exekutorem k vedení exekuce, ještě vykonatelný, či byl exekuční titul zrušen, popř. přestal býti účinným. Dále pak na návrh oprávněného na zastavení exekuce či na základě excindační žaloby na vyloučení věcí z exekuce, atd. Častým důvodem pro zastavení exekuce je i skutečnost, že přes snahu exekutora nebyl zjištěn žádný majetek povinného nebo jeho samotná hodnota nepostačuje ani na krytí nákladů exekuce.

V případě, že exekutor návrhu na zastavení exekuce nevyhoví, postoupí ho příslušnému soudu, který následně o tomto návrhu povinného na zastavení exekuce rozhodne. Exekuce však může být zastavena i tehdy, pokud oprávněný nesloží zálohu na náklady exekuce stanovenou exekutorem.

Nutno dodat, že návrh na zastavení exekuce je v podstatě jediným obranným prostředkem manžela povinného, pokud jde o výlučný majetek manžela povinného či o postih jeho podílu ve společném jmění manželů.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři