www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Zásady soukromého práva

26.01.2018 10:21:35

Právo soukromé je reprezentováno zejména občanským zákoníkem, jakožto základním právním předpisem upravujícím vztahy mezi osobami. Za tyto základy budeme považovat základní zásady soukromého práva, které vycházejí ze základních lidských práv a svobod, principů tržního hospodářství a demokracie.

Tyto zásady prostupují celou oblast soukromého práva a jsou základním opěrným bodem při utváření vztahů mezi lidmi. Jako nejdůležitější zásady pak můžeme jmenovat zásadu autonomie vůle a rovného postavení osob soukromého práva.

Zásadu autonomie vůle můžeme v kontextu soukromého, resp. občanského práva vykládat tak, že každé osobě je do vínku dána možnost realizovat se v co nejširším akceptovatelném rozsahu v životě osobním, pracovním, společenském, a dalším (každý může rozhodovat o tom, co si koupí, zdali vstoupí do manželství, zda se podřídí nějakému příkazu, či zda pořídí závěť pro případ smrti apod.), avšak nikoliv v rozporu se zákonem. Typicky pak dochází mezi lidmi k projevům jejich svobodné vůle v podobě uzavírání smluv.

Zásadou rovného postavení osob pak v nejobecnější rovině rozumíme to, že žádná osoba nemůže tzv. autoritativně (jednostranně) rozhodovat o právech a povinnostech osoby druhé (příkladem může být dodání zboží podnikatelem na jeho náklady spotřebiteli, který si nic neobjednal, ani neplatil – spotřebitel tedy nemusí takto dodané zboží vracet).

Výše uvedené zásady jsou ve vnímání osob pevně ukotveny, nicméně můžeme dále jmenovat zásady, na které se v moderní a uspěchané době velmi často zapomíná. Těmi jsou například zásada, že smlouvy mají být plněny, práva patří bdělým (což můžeme spojit např. s promlčením závazků), či zásada, že neznalost práva nikoho neomlouvá.

Zdaleka jsme nevyčerpali celý fond zásad, které ovládají soukromé právo, nicméně je nanejvýš vhodné si je připomenout, protože jejich dodržování je základem fungování demokratické společnosti a právního státu a směřuje k zachování spravedlivých a poctivých vztahů mezi lidmi.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři