www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 16. července 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Zásada autonomie vůle

06.02.2018 08:55:17

Jedna z nejdůležitějších zásad soukromého práva je autonomie vůle. Zásada autonomie vůle je vymezena jako možnost každé osoby realizovat se v co nejširším akceptovatelném rozsahu v životě osobním, pracovním, společenském a dalším.

Podklad pro tuto realizaci nalézáme již v ústavní rovině v podobě, že každý může činit to, co není zákonem zakázáno, a nikdo nemůže být nucen k tomu, co zákon neukládá.

Proč o této zásadě toliko hovoříme? Jednoduše proto, že její projevy spatřujeme v každodenním životě, aniž bychom si to nějak zásadně uvědomovali. Tyto projevy spočívají v možnosti chovat se určitým způsobem vůči jiným osobám, navazovat kontakt s osobami podle své vůle a právně s nimi jednat. To lze nejlépe prezentovat na příkladu uzavírání smluv.

Vycházeje ze základního poznatku, že smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly obsah, přičemž tento obsah si strany v zákonem stanovených mezích mohly vytvořit svobodně, dle své vůle, je potřeba zdůraznit, že nikdo nesmí být nucen k uzavření smlouvy. Tedy časté případy osob, které tvrdí, že smlouvu byly nuceny uzavřít, protože jim druhá strana přednesla důvody, proč to mají udělat a smlouva se ukáže býti pak z velké části nevýhodná, jsou případy, které jdou bohužel k tíži těchto osob. Typickým příkladem mohou být praktiky tzv. šmejdů, podomní pojišťovací agenti, nabídky zaručených investičních příležitostí atd.

Přes výše uvedené však můžeme v běžném životě nalézt případy, kdy jsme povinni smluvní vztah uzavřít. Zde si pak jen určujeme, která nabídka takového smluvního vztahu je pro nás nejvýhodnější. Jako typický příklad smluvní povinnosti můžeme jmenovat uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vlastníkem takového vozidla. Pokud vlastník vozidla takovouto smlouvu neuzavře, je přímo ze zákona sankcionován. Mezi další příklady povinných pojištění můžeme zařadit pojištění advokáta, či cestovní kanceláře.

Závěrem je nutno uvést, že každá osoba by měla pečlivě zvážit uzavření jakékoliv smlouvy, a to s důrazem na obezřetnost, uvědomělost a předcházení rizik, které mohou potencionálně hrozit. Při jejím uzavírání se pak podrobně seznámit s jejím obsahem a se všemi souvislostmi (v zásadě bez časového omezení). Rozhodnutí o uzavření smlouvy by poté mělo být učiněno se vší vážností a odpovědností, nikoliv jako nahodilá myšlenka či prudké hnutí mysli.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři