www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Započtení daru do dědictví

28.12.2015 11:24:27

V dědickém řízení by se měly zohlednit dary, které některý z dědiců nabyl bezplatně od zůstavitele jako dárce. Jak takové započítávání darů v dědictví funguje?

V případě dědění ze zákona (bez závěti zůstavitele) se započtení daru na povinný podíl v dědictví bude provádět zejména tehdy, když by po smrti zůstavitele (dárce) došlo k neúměrnému zvýhodnění některého z neopominutelných dědiců (těmi jsou potomci zůstavitele, pokud již nežijí tak jejich děti), a tedy při dědění ze zákona se dědici na jeho povinný podíl (podíl na pozůstalosti, na který má nárok ze zákona) započtou dary, které od zůstavitele za jeho života obdržel v posledních třech letech, bez ohledu na to, zda zůstavitel započtení přikázal. Zůstavitel však může přikázat, aby se započtení provedlo za delší dobu.

Nezapočítávají se obvyklé dary, tzn. běžné dárky menší hodnoty, narozeninové dárky, vánoční dárky apod. V případě, že jde o dědice, který je dítětem zůstavitelova potomka (vnuk, vnučka) budou se započítávat i ty dary, které obdržel bezplatně předek tohoto dědice.

U dědění ze závěti je možno započtení na dědický podíl provést pouze tehdy, pokud to zůstavitel přikázal (nejčastěji v samotné závěti). Výjimkou je případ, kdy by obdarovaný dědic byl proti jinému neopominutelnému dědici, který je nezletilý a zároveň nebyl vyděděn, nedůvodně zvýhodněn, provede započtení soud (resp. soudní komisař – tj. notář) během dědického řízení, i když to zůstavitel nepřikázal, přičemž zde nebude omezení, zda dar byl poskytnut v posledních třech letech.

Při započtení daru se vychází z ceny, kterou měl dar v době darování. Pokud za života dostal syn od otce dům, bude započtena cena tohoto domu vůči dalším sourozencům tak, že podíl z pozůstalosti se obdarovanému synovi sníží o hodnotu domu, který měl v okamžiku darování. Pokud by hodnota domu přesahovala výši podílu, tak z dědictví nedostane nic, avšak nemusí ani „vyplácet“ zbylé sourozence.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři