www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Základní zásady trestního práva

08.03.2017 15:08:10

Za trestný čin považujeme protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v zákoně. Aby mohlo být jednání určité osoby kvalifikováno jako trestný čin, musí plnit tyto znaky.

Jednání bylo zaviněné, přičemž zásadně je potřeba zavinění úmyslného. Trestné činy se podle závažnosti a výše trestní sazby dělí na dvě skupiny: přečiny a zločiny.

U zločinů dále rozlišujeme zvlášť závažné zločiny, u nichž může být trestná i samotná jejich příprava, tj. úmyslné vytváření podmínek pro spáchání trestného činu a to za podmínky, že nedošlo k pokusu trestného činu a u konkrétního trestného činu uvedeno, že příprava se trestá.

Dalším vývojovým stádiem trestného činu je tedy pokus, při němž pachatel již bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu. Pokus je trestný vždy. Pachateli pokusu se uloží trest v trestní sazbě, jako za dokonaný trestný čin.

Jednou ze základních zásad, které ovládají oblast trestního práva je tzv. „zásada subsidiarity trestní represe“, podle které trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Zjednodušeně lze tedy říci, že trestněprávní ochrana je na místě pouze tehdy, pokud k ochraně nepostačují prostředky jiných právních odvětví, zejména práva správního (typicky přestupky či správní delikty), občanského, obchodního apod., neboť trestněprávní řešení lze uplatňovat pouze v situacích nejzávažnějších jednání poškozujících chráněné společenské zájmy a hodnoty.

Další důležitou zásadou je tzv. „zásada zákonnosti“, která určuje, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit. Nebude –li tedy nějaké jednání v trestním zákoně popsáno, nemůže být trestným činem, byť by bylo jakkoliv nebezpečné či nemorální.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři