www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Zajištění dluhu ručením I.

27.03.2015 08:52:36

Dluh může být zajištěn tak, že se třetí osoba zaváže věřiteli (nebo ve prospěch věřitele) za splnění dluhu dlužníkem. Není-li někdo s to dát jistotu zřízením zástavního práva, dá jistotu způsobilým ručitelem.

Zástavní právo je tak poněkud silnějším způsobem zajištění dluhu než ručení, nicméně i ručení má pro ručitele velmi závažné následky v případě, že dlužník svůj dluh vůči věřiteli nesplní.

Má se za to, že způsobilým ručitelem je osoba, která může být žalována v tuzemsku a která má vhodný majetek. Ručitelem tak v zásadě může být osoba, která má majetek odpovídající hodnoty a zároveň je možno na této osobě vymáhat splnění její povinnosti u českých soudů. Na rozdíl od zástavního práva, které je vázáno na konkrétní věc - zástavu - a je tedy právem věcným, je ručení právem smluvním, neboť zavazuje pouze smluvní stranu - osobu ručitele. (Pro úplnost dodávám, že ručení je mj. založeno i přímo zákonem, nicméně tzv. zákonným ručením se zde zabývat nebudeme.)

Smlouva vzniká tak, že prohlášení ručitele o převzetí ručení vyžaduje jeho přijetí věřitelem. Pokud věřitel ručení nepřijme, nemůže po ručiteli v případě nesplnění dluhu dlužníkem nic žádat. K platnému vzniku ručení je zapotřebí, aby ručitel učinil své ručitelské prohlášení písemně. Dalším předpokladem vzniku ručení je platný dluh dlužníka, přičemž ručení lze poskytnout i pro dluhy, které teprve v budoucnu vzniknou nebo takové, které jsou vázány na podmínku, jakož i za soubor dluhů určitého druhu vznikajících dlužníku v určité době nebo soubor různých dluhů z téhož právního důvodu.

Důležitým z pohledu ručitele je skutečnost, že je-li ručením zajištěna pouze část dluhu, nesnižuje se rozsah ručení částečným zaplacením, zůstává-li dluh nesplněn ve výši, v jaké je zajištěn ručením. Pokud tedy činí dluh např. 200.000,- Kč a ručitel omezil své ručení pouze co do částky 100.000,- Kč, pak pokud dlužník uhradí věřiteli např. 50.000 či 100.000,- Kč, nesnižuje se tím nijak rozsah ručení.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.