www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Zahájení insolvenčního řízení

13.12.2017 12:07:48

Insolvenční řízení je řízení návrhové, tudíž může být zahájeno pouze na základě insolvenčního návrhu, a to buďto podaného samotným dlužníkem nebo některým z jeho věřitelů. Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (krajský soud, v jehož obvodu je sídlo dlužníka).

Insolvenční soud má zákonnou povinnost nejpozději do 2 hodin od doručení insolvenčního návrhu oznámit zahájení insolvenčního řízení v podobě vyhlášky zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Povinnost insolvenčního soudu oznámit zahájení insolvenční řízení však automaticky neznamená i povinnost varovat všechny potencionální věřitele o zahájení insolvenčního řízení. Každý věřitel by proto v tomto směru měl vždy alespoň rámcově monitorovat své dlužníky, aby nepropásl důležité lhůty pro uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení.

Skutečnost, že po zahájení insolvenčního řízení nemohou být pohledávky uplatňovány žalobou, nýbrž přihláškou pohledávky, a také to, že exekuci na majetek ve vlastnictví dlužníka sice lze nařídit či zahájit, nikoli však provést, je nutno považovat za podstatné účinky zahájení insolvenčního řízení.

Nepříjemnou praxí jsou tzv. šikanózní insolvenční návrhy. Jedná se zpravidla o takový insolvenční návrh věřitele, jehož podání je zjevně bezdůvodné, neodpovídající realitě a vedené snahou poškodit svého konkurenta v podnikatelském prostředí či mu alespoň znepříjemnit jeho činnost. Insolvenční soud má nyní možnost takový insolvenční návrh přezkoumat ještě před zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, a to pokud má důvodné podezření, že insolvenční návrh byl podán pouze za účelem diskreditace dané osoby ve veřejném prostoru. Pokud insolvenční soud dojde k závěru, že se o šikanózní insolvenční návrh jedná, odmítne jej pro zjevnou bezdůvodnost a daný subjekt před očima veřejnosti zůstane ochráněn.

Věřitel, podávající insolvenční návrh, je mimo jiné povinen složit zálohu na náklady insolvenčního řízení a v případě jejího neuhrazení je jeho návrh zpravidla odmítnut. Přestože jsou zde určité pojistky proti šikanózním návrhům, nelze je nikdy zcela vyloučit. Základem obrany ze strany nařčeného dlužníka je proto vždy co nejrychleji informovat insolvenční soud o své skutečné hospodářské situaci.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři