www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Vlastnické právo

31.12.2014 11:29:31

Vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství nad konkrétní věcí individuálně určené osoby, čili vlastníka. Avšak pojem vlastnictví se také často mezi běžnými občany používá ve významu majetku či jmění, tedy pro označení předmětu vlastnického práva.

Vlastnické právo je nejsilnějším a nejrozsáhlejším věcným právem. Jde o právo absolutní, které působí vůči všem ostatním osobám (erga omnes) na rozdíl od závazkových práv, které působí jen mezi stranami závazku (inter partes). Vlastnickému právu odpovídá povinnost všech ostatních subjektů nerušit vlastníka ve výkonu svého vlastnického práva k věci. Předmětem vlastnického práva může být jakákoli věc v právním smyslu.

Obecně je vlastnictví upraveno v občanském zákoníku. Občanský zákoník vymezuje předmět a rozsah vlastnického práva jako vše, co někomu patří, a to jak věci hmotné, tak i věci nehmotné, tedy rovněž např. patenty, průmyslové vzory nebo obchodní tajemství. Avšak občanský zákoník není jediným předpisem, kde je vlastnické právo upraveno. Základním právním předpisem, který v sobě zahrnuje zejména ochranu vlastnického práva, je Listina základních práv a svobod, která stanoví, že každý má právo vlastnit majetek a vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný rozsah a ochranu.

Vlastník má právo věc držet (ius possidendi) a pouze vlastník se může rozhodnout, jakým způsobem bude se svým majetkem disponovat (ius disponendi), má právo jej užívat, požívat jeho plody a užitky (ius utendi et fruendi). Vlastník tedy rozhoduje, jak bude věc zužitkována, má právo věc prodat, opustit ji, nakládat s ní volně dle své vlastní úvahy. Vlastnickému právu jednoho odpovídá povinnost všech ostatních zdržet se všeho, co by vlastníka omezovalo ve výkonu jeho vlastnického práva.

Pro úplnost podotýkáme, že vlastnické právo také zavazuje a má své hranice.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři s.r.o.