www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Věřitelské orgány v insolvenčním řízení

08.12.2017 08:44:59

V rámci insolvenčního řízení uplatňují jednotliví věřitelé své pohledávky, a to formou jejich přihlášení do insolvenčního řízení. V návaznosti na to, obecně získávají právo podílet se na rozhodování o tom, jak má být s majetkem dlužníka nakládáno, a to právě prostřednictvím věřitelských orgánů.

Za vrcholný věřitelský orgán označujeme schůzi věřitelů, jíž zákon například svěřuje oprávnění volit a odvolávat členy věřitelského výboru, možnost odvolat insolvenčního správce ustanoveného insolvenčním soudem a jmenovaní nového na první schůzi a dalším zákonem svěřená práva dle způsobu řešení úpadku (např. projednání zprávy insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka s doporučeními pro insolvenčního správce v případě konkursu).

Co se týče hlasování na schůzi věřitelů a přijetí rozhodnutí v podobě usnesení, tak zde může nastat situace, že k přijetí usnesení schůze věřitelů budou stačit pouze hlasy jediného věřitele. Jednotlivé hlasy věřitelů se totiž počítají dle výše přihlášených pohledávek, tedy dle pravidla za každou 1 Kč, jeden hlas, takže ve zkratce se dá říci, že komu dlužník dluží nejvíce, ten má největší váhu hlasů při rozhodování. K platnosti usnesení pak postačí prostá většina hlasů.

Druhým orgánem je věřitelský výbor, který může mít 3 až 7 členů. Výbor, je schůze věřitelů povinna ze zákona ustanovit v případě, že se do insolvenčního řízení přihlásí více než 50 věřitelů. Věřitelský výbor funguje jakožto výkonný orgán věřitelů, přičemž při počtu svých členů zajišťuje maximální možnou flexibilitu při spolupráci s insolvenčním správcem či insolvenčním soudem. Věřitelský výbor navíc představuje určitou pojistku, když dohlíží na činnost správce, nahlíží do účetnictví dlužníka nebo schvaluje náklady spojené s udržováním majetkové podstaty či hotové výdaje insolvenčního správce.

V případě, že zde není více než 50 přihlášených věřitelů, mohou si věřitelé zvolit, zdali bude ustanoven věřitelský výbor či vzhledem k hospodárnosti a efektivitě postačí pouze zvolení jedné osoby v podobě zástupce věřitelů a jeho náhradníka. Zástupce věřitelů pak disponuje v zásadě stejnými oprávněními jako věřitelský výbor.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři