www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Vedlejší doložky v závěti

05.06.2014 09:55:51

Jednou z novinek, kterou při pořizování závěti přináší nový občanský zákoník, je možnost zůstavitele svobodněji nakládat se svou poslední vůlí a uložit v ní svým dědicům podmínky, za jakých budou dědit, možnost časového odkladu dědění (tzn. doložka času) nebo uložení určitého příkazu.

Jinými slovy zůstavitel může dle stávající právní úpravy například podmínit dědění tím, aby povolaný dědic úspěšně vystudoval vysokou školu, nebo aby neprodal určité vymíněné věci.

Je nutné zmínit, že zákon také chrání dědice, a to dáním určitých mantinelů zůstaviteli při uplatňování těchto vedlejších doložek. Vedlejší doložka nesmí směrovat jen k zřejmému obtěžování dědice v důsledku zjevné zůstavitelovy svévole a rovněž nemůže vedlejší doložka odporovat veřejnému pořádku a nesmí být nesrozumitelná.

Dalším omezením, které zákon výslovně zmiňuje, je zákaz uložení dědici takové povinnosti, která spočívá například v tom, že mu zůstavitel přikáže uzavřít či neuzavřít manželství, popřípadě ho nutí setrvat v manželství nebo nechat se rozvést. Je ale možné, aby bylo dědici ustaveno určité právo na dobu, než uzavře manželství. Pro vysvětlení, lze tedy určit, aby pozůstalost připadla manželce do doby, než se znovu provdá.

Může však vyvstat otázka, kdo a jak bude dohlížet na to, aby byly plněny vedlejší doložky v závěti dle poslední vůle zůstavitele? Platná právní úprava umožňuje, aby zůstavitel ve své poslední vůli povolal tzv. vykonavatele závěti, který bude hájit jeho práva, namítat nezpůsobilost dědice a de facto dbát o splnění zůstavitelovi poslední vůle, tedy i plnění vedlejších doložek. Zůstavitel může vykonavateli ve své závěti určit povinnosti, které je povinen splnit a také rozhodnout o jeho odměně (toto ale může být vykonáváno i bezplatně).

Advokátní Kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři s.r.o.