www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 22. března 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Uplatňování směnek u soudu

20.10.2015 09:38:06

V den splatnosti směnky, má osoba, u níž se směnka nachází (nejčastěji věřitel), povinnost v místě splatnosti uvedeného na směnce předložit směnku dlužníkovi k placení. Z toho důvodu je vhodné uvádět jako místo splatnosti směnky bydliště/sídlo věřitele.

Pokud dlužník směnečnou sumu ve splatnosti neuhradí, má věřitel právo uplatnit své právo na úhradu směnečné sumy u soudu. Pokud je směnka avalovaná, je vhodné žalovat vedle samotného dlužníka také všechny avalisty. K žalobě musí být vždy přiložen originál směnky. V případě prodlení dlužníka s úhradou směnečné sumy po splatnosti má věřitel nárok na zákonný úrok z prodlení dle zákona směnečného a šekového, který je ve výši 6% ročně od data splatnosti do zaplacení.

Směnečné soudní řízení je jedním ze zkrácených řízení. Po obdržení žaloby soud posoudí, zda má žaloba všechny podstatné náležitosti, a zda předložená směnka, z níž vyplývá nárok na zaplacení, je platná. Pokud dojde k závěru, že platná je, vydá tzv. směnečný platební rozkaz, který je rozhodnutím ve věci samé (obdobně jako klasický rozsudek). Proti směnečnému platebnímu rozkazu může dlužník ve lhůtě do 15-ti dnů od jeho doručení podat námitky. Výhodou pro věřitele je, že ve směnečném řízení platí obrácené důkazní břemeno, kdy dlužník musí všechny své námitky odůvodnit a dostatečně prokázat, aby se zprostil závazku platit, a rozhodnutím soudu nebylo zrušeno a podaná žaloba zamítnuta. Jedinou výjimkou je případ, kdy dlužník namítne nepravost podpisu na směnce, tak je pak na věřiteli, aby jeho pravost prokázal.

Pokud dlužník v zákonné lhůtě nepodá odůvodněné námitky, popřípadě nepodá žádné, nabyde směnečný platební rozkaz právní moci a vykonatelnosti, a je exekučním titulem.

Je tedy patrno, že směnečné řízení je časově hospodárnější a dává věřiteli možnost rychlejším způsobem dosáhnout uspokojení své pohledávky.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.