www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Trestní odpovědnost dětí a mladistvých

27.03.2017 15:19:40

Dopustí-li se osoba mladší osmnácti let trestného činu, platí pro ni zvláštní režim, který je upraven v zákoně o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Dle tohoto zákona se rozlišují mladiství.

To jsou osoby, které dosáhly věku 15 let, ale ještě nedovršily 18. rok věku a děti mladší patnácti let.

Řízení ve věcech mladistvých se vyznačuje určitými odchylkami oproti klasickému trestnímu řízení. V prvé řadě, hovoříme-li o trestném činu mladistvého, používáme výraz „provinění“. Trestné činy spáchané dětmi nazýváme „činy jinak trestnými“. Je-li mladistvý soudem pro mládež shledán vinným, neukládá se mu trest, ale tzv. „opatření“. Zákon zná tři druhy opatření: výchovná, ochranná a trestní.

V trestním řízení ve věcech mladistvým musí být postupováno vždy s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti níž se řízení vede, tak aby její další vývoj a její psychika byla co nejméně ohrožena. Také z toho důvodu musejí všechny zúčastněné orgány činné v trestním řízení mladistvých, tj. policejní orgány, státní zástupce, soudci, úředníci probační a mediační služby či sociální pracovníci mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. Trestní věci mladistvých projednávají soudy pro mládež - tedy specializovaní soudci.

V těchto speciálních trestních věcech mladistvých je rovněž kladen velký důraz na ochranu jejich osobnosti a soukromí, když před konečným rozhodnutím ve věci je zakázáno zveřejnit jakýmkoli způsobem informaci, ve které by bylo uvedeno jméno a příjmení mladistvého, nebo informaci, která obsahuje údaje, které by umožnily tohoto mladistvého identifikovat.

Mladistvý musí mít obhájce již od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření nebo provedeny úkony v trestním řízení, a to i v případě, když by zastoupení obhájcem výslovně odmítal.

Děti do patnácti let nejsou trestně odpovědné a nemohou být stíhány za spáchání trestného činu. Pokud se dopustí jednání v podobě tzv. činu jinak trestného, koná se civilní soudní řízení. V tomto řízení musí mít dítě opatrovníka, kterým je zpravidla advokát.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři