www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 28. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Svědek v trestním řízení

26.05.2017 08:22:18

Svědek je osoba, která svými smysly vnímala určité okolnosti důležité pro trestní řízení. Svědecká výpověď je jedním z nejdůležitějších důkazních prostředků v trestním řízení, který je často zásadní pro konečné rozhodnutí.

Právě z toho důvodu zákon stanoví, že každý svědek je povinen se na předvolání orgánu činného v trestním řízení k němu dostavit a jako svědek vypovídat o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli, či o okolnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí v trestním řízení.

Základní povinností svědka je dostavit se na předvolání orgánů činných v trestním řízení. Nedostaví-li se předvolaný svědek bez omluvy, lze jeho účast u úkonu vynutit uložením pořádkové pokuty nebo předvedením, které zajistí policejní orgán na náklady předváděného. Dostavit se na předvolání jsou povinni všichni, tedy i ty osoby, jejichž výslech je zakázán, a osoby, které mají právo odepřít výpověď.

Svědek má také povinnost vypovídat pravdivě a úplně, a rozhodně nesmí nikoho křivě obvinit. Svědek má dále například povinnost podrobit se vyšetření duševního stavu, popsat určitou osobu nebo věc důležitou pro trestní řízení nebo strpět odběr krve.

Z obecně dané povinnosti poskytnout svědeckou výpověď však existují zákonné výjimky. Právo odepřít výpověď jako svědek má příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh. Svědek je dále oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, osobám uvedeným v předchozí větě, anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Svědek rovněž nesmí být vyslýchán o okolnostech, které se týkají utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem nebo pokud by byl svědek vázán povinností mlčenlivosti, která je uložena státem anebo je státem uznaná. Může se jednat například o povinnost lékaře nebo advokáta zachovávat mlčenlivost atd. V obou případech není výslech svědka vyloučen, pokud by došlo ke zproštění povinnosti mlčenlivosti ze strany příslušného orgánu nebo osoby.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři