www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Srážky ze mzdy II

23.10.2017 14:50:42

Srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na důchodové spoření a podobně.

Poté co je čistá mzda dle výše uvedeného stanovena, nutno odečíst nezabavitelnou částku, jejíž výpočet jsme si přiblížili minule.

Při výpočtu rovněž nemůžeme opomenout částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy může srazit bez omezení (součet částky životního minima a normativních nákladů na bydlení, tj. pro rok 2017 částka ve výši 9.232,- Kč), kterou je nutno zohlednit. Ta představuje výchozí hodnotu.

Pokud je čistá mzda, po odečtení nezabavitelné částky vyšší než 9.232,- Kč, potom pro rozdělení na třetiny užijeme maximální částku ve výši 9.232,- Kč, přičemž jedna třetina zůstává vždy povinnému, další třetina se užije pro účely srážky, přičemž poslední třetina se užije pro vydobytí zákonem stanovených tzv. přednostních pohledávek (pohledávky výživného, pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, apod.) Pokud zde žádné přednostní pohledávky nejsou, vyplatí se určená jedna třetina též povinnému.

Pokud se vrátíme k našemu modelovému příkladu rodiny se dvěma dětmi, kdy proti povinnému (otci) byla nařízena exekuce, tak by provedení srážek proběhlo zhruba takto: Povinný dostává čistou mzdu ve výši 24.000,- Kč, celková nezabavitelná částka činí 10.771,- Kč. K dalším operacím zbývá částka ve výši 13.229,- Kč (tj. 24.000 - 10.771). Dále částku, nad kterou lze zbytek čisté mzdy srazit bez omezení, rozdělíme na třetiny: 9.232 / 3 = 3.077,- Kč. V případě nepřednostních pohledávek se tak pro uspokojení pohledávky oprávněného užije jedna třetina z částky 9.232,- Kč, tj. 3.077,- Kč, zbylé dvě třetiny budou patřit povinnému. K této jedné třetině pak připočteme částku ve výši 3.997,- Kč (13.229 – 9.232). Měsíční srážka mzdy, kterou je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci srazit, činí částku ve výši 7.074,- Kč. (3.077 + 3.997). Zaměstnanci bude nakonec vyplaceno 16.926,- Kč.

Pokud však celková nezabavitelná částka přesahovala částku čisté mzdy povinného, nemohl by být srážky vůbec provedeny, a tím pádem by tento způsob provedení exekuce nepřinesl oprávněnému kýžený výsledek.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři