www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Srážky ze mzdy I.

18.10.2017 14:33:32

Srážky ze mzdy jsou jedním ze způsobů provedení exekuce. Ne vždy je zcela jasné co, kdy, jak a komu se vlastně v rámci provádění exekučních srážek sráží. Předně je potřeba poznamenat, že srážky ze mzdy provádí zaměstnavatel z čisté mzdy povinného.

A to pouze na základě zaměstnavateli doručeného exekučního příkazu soudního exekutora, v němž je zaměstnavateli uloženo, aby prováděl ze mzdy exekučním příkazem stanovené srážky a tyto nevyplácel povinnému. Zaměstnavatel pak poté, co obdrží vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu, poukáže sraženou částku na účet soudního exekutora.

Do procesu provádění srážek ze mzdy vstupuje několik faktorů, přičemž níže si uvedeme důležité pojmy, které s tímto souvisí.

Prvním z nich je tzv. nezabavitelné minimum na povinného. Pod tímto pojmem se skrývají 2/3 ze sumy, tvořené částkou životního minima jednotlivce (3.410,- Kč pro rok 2017) představující zákonem, resp. nařízením vlády stanovenou minimální hranici příjmů pro člověka k zajištění jeho výživy a částkou normativních nákladů na bydlení (5.822,- Kč pro rok 2017). Nezabavitelné minimum (tedy 2/3 z částky 9.232,- Kč) tj. 6.154,67 Kč tak představuje částku, kterou nelze za žádných okolností povinnému srazit ze mzdy a musí být zaměstnavatelem vždy respektována.

K částce nezabavitelného minima pak připočítáváme tzv. nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu (zpravidla manžel či dítě), kterou stanovíme jako 1/4 z nezabavitelného minima povinného (1/4 z částky 6.154,67, tj. 1.538,67). To, kterým osobám jsme povinni poskytovat výživu, musíme sdělit a prokázat zaměstnavateli. V případě manželství musí být doložen oddací list a čestné prohlášení o tom, že manželství trvá, u dítěte pak rodný list.

Celkovou částku nezabavitelného minima pak získáme součtem částky nezabavitelného minima na povinného a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby.

Uvedeme si nyní modelový příklad rodiny se dvěma dětmi, kdy dlužníkem (povinným) je otec rodiny. V tomto případě vycházíme z částky ve výši 6.154,67 Kč + 3x částku ve výši 1.538,67 Kč (1x manželka + 2x dítě). Celková nezabavitelná částka tak činí 10.771,- Kč, přičemž tuto částku nemůže zaměstnavatel povinnému srazit z jeho čisté mzdy.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři