www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 28. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Soutěžní právo - Soutěžitel

12.01.2017 12:52:27

Soutěžní právo je oblastí práva, které se na první pohled týká pouze podnikatelů, avšak jeho reálný dopad na běžný život je širší, než se zdá. Soutěží se v tomto slova smyslu myslí prostředí a vztahy mezi podnikateli, kteří si konkurují.

Jinak řečeno mezi sebou takzvaně „soutěží“ o zákazníky, o zisk apod. Dle občanského zákoníku ten, kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži nekalou soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat.

Hospodářskou soutěž lze definovat jako souběžnou snahu subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb. Cílem hospodářské soutěže je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků či výsledků. Soutěž má velký význam zejména pro spotřebitele, neboť silná konkurence mu umožňuje výběr ze širšího sortimentu zboží, a může tak porovnávat a zvolit zboží za nejpříznivější cenu. Význam však má také z hlediska konkurenceschopnosti a ekonomického růstu.

Dohody mezi soutěžiteli či jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou dle zákona o ochraně hospodářské soutěže zakázané a neplatné, ledaže by jejich dopad na hospodářskou soutěž byl zanedbatelný.

Určitý zásah do hospodářské soutěže představuje možnost sjednání doložky o zákazu konkurence neboli ujednání zakazující smluvní straně soutěžní činnost (zpravidla činnost totožnou či zaměnitelnou s činností druhé smluvní strany). Limity této doložky jsou nastaveny tak, že je nutné sjednat území, okruh činnosti nebo okruh osob, kterých se zákaz soutěžní činnosti týká. Zakazuje se konkurenční doložka ujednaná na neurčitou dobu nebo na dobu delší než pět let. V případě porušení tohoto zákazu nastoupí právní fikce, že doložka byla ujednána na pět let. Soud může omezit, zrušit nebo prohlásit za neplatnou, konkurenční doložku omezující zavázanou stranu více, než vyžaduje potřebná ochrana oprávněné strany.

O to, aby všichni podnikatelé hráli podle stejných pravidel, se stará Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který funguje jako rozhodčí a může uložit pokutu těm, kteří porušili soutěžní právo.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři