www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. srpna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Smlouvy uzavírané spotřebitelem

15.02.2018 11:11:13

Spotřebitele zákon definuje jako osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

V mediálním prostoru je často prezentováno, že na druhé straně barikády stojí ten zkušený podnikatel, „který se snaží spotřebitele co nejvíc oklamat a maximalizovat svůj zisk“. Skutečnost není tak černobílá a nezřídka dochází i k situacím, kdy se vychytralý spotřebitel svým postupem vůči poctivému podnikateli snaží domoci neoprávněných nároků.

Pro případ, že by zde ve vzájemném vztahu mohlo dojít k porušení práv spotřebitele, zakotvuje právní úprava mechanismy k jeho ochraně a k předcházení těmto porušením. Předně, musí podnikatel všechna sdělení vůči spotřebiteli učinit jasně a srozumitelně, v jazyce, kterému spotřebitel rozumí. Typickým příkladem je uzavírání úvěrových smluv, kdy příslušný poskytovatel úvěru musí spotřebiteli podat takovou informaci, ze které bude jasně patrno, jakou skutečnou částku má spotřebitel v konečném důsledku zaplatit, bez skrytých poplatků apod. Na to navazuje i pravidlo, že lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se takový, který je pro spotřebitele nejpříznivější.

Potom zde máme kategorii tzv. zakázaných ujednání, která nejsou přípustná ve vztahu spotřebitele a podnikatele. Těmi jsou např. ujednání, která vylučují práva spotřebitele z vadného plnění či náhrady škody, ujednání přiznávající právo podnikateli odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a spotřebiteli nikoli, či jednostranná změna obsahu smlouvy z vůle podnikatele bez předchozího ujednání se spotřebitelem, apod.

V návaznosti na eventuální porušení práv, mají podnikatelé povinnost informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce. Tento způsob řešení vzniklého sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem, zejména v otázkách práv z vadného plnění, může vést k dohodě mezi stranami sporu po přezkumu jejich případu třetím subjektem a předejít tak případným vleklým sporům soudním.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři