www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 22. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Směnky – směnečné rukojemství

09.10.2015 10:27:49

Směnečné rukojemství je jedním ze způsobů jak zajistit zaplacení směnky. Tento zajišťovací institut je blíže upraven v zákoně směnečném a šekovém, kde se stanoví, že směnečným rukojmím (avalem, avalistou) bývá zpravidla osoba, která ještě není směnečně zavázána (tj. osoba odlišná od dlužníka).

Směnečné rukojemství slouží pro věřitele jako možný prostředek zvýšení hodnoty zajištění a následně i vymahatelnosti práva. Nejčastější případy avalování směnky jsou v případě, kdy jako dlužník ve směnce figuruje obchodní společnost a směnku pak avalují její jednatelé. Tímto dojde k větší jistotě věřitele, že směnečná suma bude skutečně zaplacena.

Směnečné rukojemství směřuje vůči každému majiteli zajištěné směnky. Rukojmí zajišťuje pouze skutečnost zaplacení směnky, nikoli fakt, že směnka bude zaplacena přesně v ní určeným dlužníkem. Zároveň mezi avalistou a směnkou platí akcesorický vztah, tzn., že pokud není samotná směnka platná, není tak platný ani závazek avalisty. Avalista a osoba, za kterou se avalista zaručil (avalát) jsou solidárními dlužníky, což znamená, že aniž by věřitel vyzýval k úhradě směnečné sumy avaláta, může požadovat její úhradu po avalistovi.

Rukojemské  prohlášení se píše na směnku nebo na přívěsek a vyjadřuje se nejčastěji slovy „jako rukojmí“ nebo „per aval“ či „jako avalista“  a připojí se podpis rukojmího. Místo podpisu avalisty zákon neuvádí. Je možný jak na rubu, tak na líci směnky. Pokud se avalista podepíše na líc směnky bez uvedení „per aval“, má se za to, že se jedná o směnečné rukojemství, pokud se nejedná o podpis výstavce (dlužníka) nebo příjemce (věřitele). Při podpisu avalisty na rubu směnky nebo na přívěsku musí být u podpisu uvedena doložka „per aval“, aby nedošlo k záměně s blankoindosamentem (tj. převodem směnky z jednoho majitele na druhého, který se děje právě na jejím rubu).

Rukojemské prohlášení musí být tedy písemné, mělo by obsahovat prohlášení o rukojemství, označení dlužníka, za kterého se avalista zavazuje, doložku a pod toto prohlášení musí být připojen podpis avalisty. Z praxe opět doporučujeme připojení úředně ověřeného podpisu avalisty, aby se později předešlo možným problémům s prokazováním pravosti podpisu.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.