www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Škoda způsobená zvířetem

23.11.2016 10:03:37

Zvíře je dle občanského zákoníku vnímáno jako smysly nadaný tvor, který má zvláštní význam. Živé zvíře není věcí, ale živým tvorem, které se pohybuje, může mít velkou sílu a může se také chovat na základě různých instinktů a popudů nepředvídatelně.

Proto musí každý, kdo vlastní zvíře počítat s tím, že se vystavuje nebezpečí odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem, byť vykonal vše, co po něm bylo možné rozumně požadovat, aby vzniku újmy zabránil. Může se například jednat o případy pokousání psem nebo útěku koní či dobytka a s tím souvisejícího způsobení dopravních nehod či poničení majetku.

Povinnost k náhradě škody způsobené zvířetem stíhá v prvé řadě jeho vlastníka. Právní úpravu lze považovat za přísnou z toho důvodu, že vlastník je odpovědný ať již bylo zvíře pod jeho dohledem nebo jej svěřil osobě jiné a této odpovědnosti se nelze zprostit. Nahradit škodu je vlastník povinen také jestliže zvíře uprchlo nebo se zatoulalo.

Právní úprava rozlišuje mezi zvířaty domácími a ostatními, přičemž domácí zvířata svým způsobem privileguje. U domácích zvířat, která slouží k výkonu povolání či jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, se shora uvedené odpovědné osoby povinnosti k náhradě zprostí, prokážou-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbaly potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Správná míra pečlivosti bývá vyžadována v té míře, jakou vyžadujeme od průměrně obezřetného a rozvážného vlastníka, pokud by se ocitl v obdobné situaci.

Občanský zákoník pamatuje také na situaci, za které třetí osoba svémocně odejme zvíře vlastníku nebo osobě, které vlastník zvíře svěřil. V tomto případě musí vlastník prokázat, že učinil veškerá opatření, aby odnětí zvířete zabránil. Podaří-li se vlastníkovi prokázat, že uložená opatření učinil, není povinen k náhradě újmy. V opačném případě ji nahradí společně a nerozdílně s tím, kdo mu zvíře svémocně odňal.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři