www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Škoda způsobená více škůdci

31.10.2016 09:19:39

V praxi často dochází k situacím, při nichž se na vzniku škody podílí více osob. Škůdci mohou jednat také nezávisle na sobě – např. jeden z nich překoná zabezpečení domu, bytu či prodejny a druhý po odchodu prvního škůdce využije příležitosti.

A způsobí pak další škody, například odcizení věcí z bytu či prodejny. Stane-li se tak, jsou škůdci zavázáni k náhradě škody společně a nerozdílně. Pokud jsou osoby zavázány takto solidárně, může poškozený žádat plnou náhradu újmy od jednoho nebo více z nich. Škůdce, který je poškozeným k úhradě škody vyzván, je pak povinen plnit podle hesla „jeden za všechny a všichni za jednoho.“ Škůdci mezi sebou se vyrovnají podle účasti na způsobení vzniklé škody.  Pravidlo nebrání tomu, aby se škůdci dohodli i na jiném určení podílů. Nelze-li podíly určit, určí je soud podle volné úvahy a přihlédne k míře pravděpodobnosti.

Zákon pamatuje také na případy, kdy je některý ze škůdců povinen podle jiného zákona k náhradě jen do určité výše. Poté je zavázán s ostatními škůdci společně a nerozdílně pouze v tomto rozsahu. Tato situace může nastat např. u zaměstnance, který způsobí újmu zaměstnavateli, přičemž se spolu s ním podílí na vzniku újmy i jiná osoba, na kterou nedopadá úprava zákoníku práce. Výše požadované náhrady škody způsobené jednotlivým zaměstnancem z nedbalosti nesmí dle zákoníku práce přesáhnout částku rovnající se 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena zaměstnancem úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek, pak je povinen k úhradě škody v plné výši.

Občanský zákoník upravuje také tzv. následný regres, v rámci něhož má vůči osobě, která újmu skutečně způsobila, právo na náhradu škody subjekt nesoucí, podle pravidel občanského zákoníku, povinnost k náhradě újmy. Jedná se typicky o případ škody na věci vnesené do prostor, v nichž jsou provozovány ubytovací služby, způsobené třetí osobou. Škodu je povinen uhradit provozovatel ubytovacích služeb, sám však může požadovat její uhrazení po skutečném škůdci-třetí osobě.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři