www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Škoda způsobená věcí

30.11.2016 12:50:29

V občanském zákoníku je stanoveno, že ten, kdo je povinen někomu něco plnit a použije při tom vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou této věci. Výslovně je pak stanoveno, že to platí i v případě poskytnutí zdravotnických, sociálních veterinárních a jiných biologických služeb.

Bude se jednat například o případy škody způsobené při lékařském zákroku přístrojem nebo jinou při zákroku použitou věcí. Pacient, jemuž byla způsobena škoda, nebude muset zjišťovat výrobce vadné věci, která byla použita při poskytnutí zdravotní služby, ale za škodu způsobenou vadným výrobkem – vadnou věcí, odpovídá poskytovatel zdravotní služby, který vadnou věc použil. Tomu pak nic nebrání uplatnit nárok na náhradu škody u výrobce příslušného vadného přístroje či nástroje.

Pokud škodu způsobí věc tzv. sama od sebe, ze své podstaty, je za ní odpovědný ten, kdo měl nad věcí dohled (např. nájemce nebo vypůjčitel), případně vlastník věci. Tyto osoby odpovídají také v případě škody způsobené věcí (či jakýmkoliv hmotným předmětem) spadlé nebo vyhozené z místnosti nebo podobného místa. Společně a nerozdílně s nimi odpovídá také osoba, která místo užívá, nelze-li ji určit, vlastník nemovité věci. Toto ustanovení je v občanském zákoníku zakotveno k zajištění bezpečnosti ulice a k ochraně osob vyskytujících se poblíž budov proti následkům, které jsou způsobeny pádem věci z výšky (např. květináče z parapetu).

Nastane-li situace, kdy dojde ke zřícení budovy nebo odloučení její části, předpokládá se zavinění vlastníka budovy. Ten se však může bránit tím, že své povinnosti při kontrole a údržbě dobrého stavu a bezpečnosti nemovitosti nezanedbal. Společně se současným vlastníkem nahradí újmu též předchozí vlastník, jestliže nedostatek vznikl za trvání jeho vlastnického práva, na tento nedostatek svého právního nástupce neupozornil, nejedná se o nedostatek, o kterém nástupce musel vědět a k újmě došlo v prvním roce od zániku jeho vlastnického práva.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři