www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Škoda způsobená vadou výrobku

12.12.2016 11:34:24

Právní úprava náhrady újmy způsobené vadou výrobku je promítnutím evropské směrnice Rady 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky do českého vnitrostátního práva.

Výrobek musí být určen k uvedení na trh za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití. Z toho je zřejmé, že povinnost nahradit újmu se vztahuje jak na případy, kdy výrobek mění vlastníka v důsledku převodu vlastnického práva, tak na situace, zůstává-li výrobek ve vlastnictví odpovědné osoby, která jej předá jinému do užívání (vypůjčí, pronajme atd.).

Výrobek má vadu, tzn. je považován za vadný, není-li tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo nabízen, k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy byl výrobek uveden na trh.

Co se týká škůdce, zákon stanoví široký okruh odpovědných osob tak, aby poškozený pro uspokojení jeho nároku nemusel složitě pátrat po výrobci škodlivého výrobku. Bude jím ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil, vytěžil, vypěstoval nebo jinak získat. Společně a nerozdílně s nimi škodu uhradí ten, kdo výrobek nebo jeho část označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem.

Odpovědnost se lze zprostit tedy, prokáže-li odpovědná osoba, že škodu způsobil sám poškozený nebo osoba, za kterou poškozený odpovídá. Dále se lze odpovědnosti zprostit například tehdy, jestliže škůdce prokáže, že výrobek na trh neuvedl, výrobek nevyrobil pro prodej nebo jiný způsob použití pro podnikatelské účely nebo že výrobek nevyrobil nebo nešířil v rámci své podnikatelské činnosti.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři