www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Škoda z provozu dopravních prostředků

15.11.2016 10:39:28

České právo vychází v otázce odpovědnosti provozovatele dopravních prostředků z poznatku, že tento provoz je zdrojem zvýšeného nebezpečí vzniku škod na lidském zdraví a majetku. V občanském zákoníku je zakotveno, že ten, kdo provozuje dopravu, nahradí škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu.

Tato zvláštní povaha provozu spočívá především v technických charakteristikách provozu, v rychlém pohybu vozidla, ale také například v  prudkém brždění, případně v dalších specifických projevech (selhání řízení, závada, oddělení části vozu…).

Občanský zákoník hovoří o provozovateli dopravy a provozovateli dopravního prostředku. Za provozovatele dopravy je považována především osoba, jejímž předmětem činnosti je uskutečňování přepravy osob a nákladu pro cizí potřeby, ve většině případů za účelem zisku. Doprava může být provozována motorovými i nemotorovými dopravními prostředky. Jako příklad lze uvést například autobusovou přepravu, ale také eskalátor, výtah, či užití koňského povozu. Provozovatel vozidla, plavidla nebo letadla má také povinnost uhradit škodu, ledaže je takový dopravní prostředek poháněn lidskou silou. Za provozovatele dopravního prostředku se považuje osoba, která má právní a faktickou možnost dispozice s dopravním prostředkem, tedy nejčastěji vlastník.

Povinnosti k náhradě škody se provozovatel zprostí jen tehdy, prokáže-li, že škoda neměla původ v provozu dopravy či dopravního prostředku, zejména tak půjde o neodvratitelné události, například automobil byl převrácen vlivem vichřice.

Existují výjimky z pravidla, že za škodu je odpovědný provozovatel. Je-li vozidlo v opravě, pak se za provozovatele považuje ten, kdo vozidlo k opravě převzal. Druhá odchylka nastává za situace, kdy jiná osoba použije dopravního prostředku bez vědomí či proti vůli provozovatele, například když zloděj odcizí klíče od auta jeho majiteli, s vozidlem odjede a způsobí škodu. Spoluodpovědnost provozovatele by v tomto případě byla dána, pokud by odcizení klíčů provozovatel zloději umožnil svou nedbalostí, například je nechal volně položené na stole v restauraci.

Vysoká pravděpodobnost vzniku škod a nutnost jejich reparace, se odráží v zakotvení povinného pojištění motorových vozidel.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři