www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Škoda na vnesené věci

04.01.2017 09:28:20

Další z odpovědností za věci jiných osob je odpovědnost za škodu na věci vnesené do místa sloužícího k pravidelnému provozování ubytovacích služeb. Nahradit škodu je v tomto případě povinen ten, kdo pravidelně provozuje ubytovací služby (ubytovatel).

A to na věci, kterou ubytovaný do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí (např. lyžárna v hotelu) vnesl nebo kterou zde vnesl pro ubytovaného někdo jiný. Ubytovatel se povinnosti k náhradě škody zprostí, pokud prokáže, že by škoda vznikla i jinak nebo si ji způsobil ubytovaný sám nebo osoba, která ubytovaného z jeho vůle provází.

Rozsah náhrady škody, kterou je ubytovatel povinen nahradit, je omezen horní hranicí a škoda je hrazena do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den. Je-li škoda nižší, hradí se v plném rozsahu. Shora uvedený limit bude prolomen tehdy, pokud ubytovatel věc převezme do úschovy, ubytovatel odmítne úschovu věci v rozporu se zákonem (dle občanského zákoníku „požádá-li o to ubytovaný, ubytovatel od něj převezme do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti, ledaže to jsou věci nebezpečné nebo hodnotou či rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné“) nebo způsobí-li škodu ubytovatel nebo ten, kdo v provozu ubytovatele pracuje. V těchto případech je hrazena škoda bez omezení.

Stejně tak jako u věci odložené je nutné právo na náhradu škody uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po dni, kdy se ubytovaný o škodě dozvěděl. Právo na náhradu škodu nemusí být uplatněno u ubytovatele ve shora uvedené lhůtě v případech, ve kterých se hradí škola bez omezení shora uvedeným limitem.

Ze zákonné ochrany jsou vyloučena vozidla, věci ponechané ve vozidle a živá zvířata, pokud je ubytovatel výslovně nepřevzal do úschovy.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři