www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Škoda na věci převzaté

28.12.2016 10:15:03

Převezme-li někdo od jiného věc, například za účelem její opravy nebo úschovy, odpovídá za poškození této věci, její ztrátu nebo zničení. Je tomu tak proto, že odevzdáním věci ztrácí vlastník možnost věc opatrovat a na ní dohlížet.

Odpovědná osoba se závazku k náhradě škody zprostí pouze tehdy, prokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak, a to kupříkladu vlivem požáru, povodně či jiné živelné pohromy nebo z důvodu spočívajícího v přirozené povaze předané věci, kdy může dojít třeba k samovznícení předmětu.

Dalším specifickým případem náhrady škody, je škoda na věci odložené. Právní úprava se vztahuje na situace, kdy je s provozování nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí (typicky návštěva restauračního zařízení či čekárny u lékařů). Vzhledem k tomu, že návštěvník provozu ztratí odložením věci možnost fakticky na věc dohlížet, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil (případně vlastníku věci), byla-li věc odložena na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají.

Právo na náhradu škody musí být u provozovatele uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, ve kterém se poškozený o škodě musel dozvědět. Krátká lhůta je zákonodárcem stanovena záměrně tak, aby bylo možno řádně vyšetřit veškeré okolnosti, za kterých ke škodě na věci došlo. Nedojde-li k uplatnění ze strany poškozeného ve shora uvedené lhůtě a provozovatel tuto skutečnost namítne, soud náhradu škody nepřizná.

Zákon výslovně uvádí, že pokud je škoda způsobená na věci odložené v dopravním prostředku hromadné dopravy, nahradí se podle ustanovení upravujících náhradu škody způsobené provozem dopravního prostředku.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři