www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 23. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Řešení nákladů exekuce

10.11.2017 13:20:51

Náklady exekuce rozumíme odměnu exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů exekutora (poplatky, cestovní výdaje, apod.) náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu, případně daň z přidané hodnoty.

Kromě nákladů exekuce musíme dále rozlišovat i náklady oprávněného, kterými jsou zejména odměna za zastupování oprávněného advokátem, jeho náklady, s připočtením daně z přidané hodnoty, je-li advokát plátcem DPH.

Náležitě odůvodněné a vyčíslené náklady exekuce spolu s náklady oprávněného jsou exekutorem vymáhány na základě příkazu k úhradě nákladu exekuce, který se doručuje jak povinnému (dlužníkovi), tak i oprávněnému.

Proti příkazu k úhradě nákladů exekuce se může povinný bránit prostřednictvím námitek, které lze podat u exekutora, a to do 8 dnů ode dne doručení příkazu k úhradě nákladu exekuce. V případě, že exekutor důvodům uvedeným v námitkách zcela nevyhoví, postoupí je příslušnému soudu, který je o námitkách povinen rozhodnout do 15 dnů. Proti rozhodnutí soudu o námitkách pak již není možno podat opravný prostředek, avšak v krajním případě je možno přistoupit k podání ústavní stížnosti, a to pokud by bylo zasaženo do ústavně zaručených základních lidských práv a svobod povinného, např. tím, že by se soud řádně nevypořádal s námitkami povinného.

Stejně, jako i v mnoha jiných případech neplnění stanovených povinností platí, že vyhýbání se kontaktu povinného s exekutorem může povinnému jenom přitížit. Je-li exekuce důvodná, je vhodné s exekutorem již od doručení vyrozumění o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění povinnosti (lhůta 30 dnů) spolupracovat.

Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že splní-li povinný svou povinnost, tedy zpravidla uhradí celý dluh, ve výše uvedené 30-denní lhůtě a uhradí zálohu na náklady exekuce a oprávněného vyčíslených exekutorem, náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % odměny stanovené dle příslušné vyhlášky v případě exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, popř. 30 % odměny pokud jde o exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři