www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Prodej zboží v obchodě

29.02.2016 14:07:18

Záruční doba u prodeje zboží v obchodě je značně diskutovanou otázkou. Ač po účinnosti občanského zákoníku se objevovaly teorie, že záruční doba již dále není v zákoně upravena, opak je pravdou. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady.

A to tehdy, když se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Z tohoto ustanovení lze dovodit, že i nadále platí zákonná záruční doba v trvání 24 měsíců, pouze je tento institut v zákoně nazván jako „práva z vadného plnění“. Na rozdíl od dřívější právní úpravy současný občanský zákoník již neupravuje prodloužení záruční doby na součástku. Smysl zákonné úpravy je však pořád stejný, a tím je požadavek, aby si zboží zachovalo po dobu 24 měsíců určité vlastnosti.

V případě, že se na zboží vyskytne vada, nebude již posuzováno, zda se jedná o vadu opravitelnou či neopravitelnou (jak tomu bylo dříve), ale bude se posuzovat, zda vada představuje podstatné porušení smlouvy či nepodstatné.

U podstatného porušení smlouvy má kupující právo na odstoupení od smlouvy, slevu nebo výměnu za nové zboží. U nepodstatného porušení má pak právo na opravu věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud se vady na věci vyskytnou opakovaně (dle judikatury 3krát stejná vada nebo 4krát různá vada) nebo se vyskytne více vad najednou (dle judikatury 4 různé vady současně v době uplatnění práva z vadného plnění) má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo vrácení peněz s čímž souvisí odstoupení do smlouvy.

Je potřeba si uvědomit, že pokud kupující využije svého práva výměny vadného zboží za nové, nepoběží na vyměněné nové zboží nová 24 měsíční lhůta, kdy je možno zboží reklamovat, avšak poběží stále lhůta původní. Z tohoto pohledu se může jevit jako vhodnější řešení požadovat vrácení peněž a současně odstoupit od kupní smlouvy a následně si kupit zboží nové.

Uplatnění práva z vadného plnění není možné v zákonem stanovených případech, a to:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, tzn. že vadná věc odpovídá smlouvě,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři