www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Přihláška pohledávky

19.12.2017 13:59:25

Zahájení insolvenčního řízení představuje pro věřitele důležitý milník v souvislosti s uplatňováním jeho pohledávky za dlužníkem. Od tohoto okamžiku má věřitel možnost podat přihlášku svých pohledávek do insolvenčního řízení.

Institut přihlášky pohledávky tak představuje alfu a omegu postupu věřitele vůči dlužníku v insolvenčním řízení, přičemž opomenutí podání přihlášky pohledávky může mít pro věřitele důsledek v podobě ztráty možnosti domoci se alespoň částečné úhrady jeho pohledávky.

Podání přihlášky pohledávky je svázáno se zákonem stanovenou lhůtou. Je v podstatě nutno rozlišovat dva časové úseky. První, od zahájení insolvenčního řízení do doby vydání rozhodnutí o úpadku, kterým insolvenční soud zjišťuje úpadek dlužníka. V tomto časovém úseku věřitel může podat přihlášku pohledávky, nicméně se vystavuje riziku, že jeho práce bude zbytečná v případě, že insolvenční soud konstatuje, že úpadek dlužníka nebyl osvědčen, resp. nebyl zjištěn.

Druhý časový úsek představuje doba od vydání rozhodnutí o úpadku do doby stanovené ve výzvě insolvenčního soudu k podávání přihlášek obsažené v samotném rozhodnutí o úpadku. Ze zákona se jedná o lhůtu 2 měsíců od vydání rozhodnutí o úpadku, avšak pokud je s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, tak v takovém případě činí lhůta pouhých 30 dnů. Pokud v tomto druhém časovém úseku věřitel svou pohledávku nepřihlásí, je jeho účast v insolvenčním řízení vyloučena.

Postup věřitele při přihlašování pohledávky nesmí být ledabylý a musí splňovat určitá formální kritéria. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na stanoveném formuláři (zveřejněném na internetových stránkách justice), přičemž pohledávka musí být jasně specifikována (včetně doložení příloh) a řádně vyčíslena. Všechny přihlášené pohledávky se totiž prověřují v rámci tzv. přezkumného jednání (přezkoumává se pravost, výše a pořadí všech pohledávek).

V případě, že je přihlášena pohledávka, jejíž zjištěná výše v rámci přezkumného jednání ve skutečnosti činí méně než 50% přihlášené pohledávky (tedy věřitel oproti realitě pohledávku výrazně nadsadí), má to pro věřitele velmi neblahý dopad v tom smyslu, že zákon stanoví, že k takové pohledávce se nepřihlíží, a to ani v rozsahu její skutečné výše.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři