www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 22. října 2019 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Předsmluvní odpovědnost

22.02.2018 15:34:59

Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe.

Předsmluvní odpovědnost si zjednodušeně můžeme představit jako odpovědnost smluvních stran za jednání, která jsou učiněna před samotným uzavřením smlouvy. Vycházíme v podstatě ze čtyř zákonem předpokládaných protiprávních situací, kdy o této předsmluvní odpovědnosti hovoříme, a to:

1)           Jednání o smlouvě s druhou osobou, resp. druhou smluvní stranou, bez úmyslu v konečném důsledku smlouvu s druhou smluvní stranou uzavřít, tedy od samého počátku jednání je druhá strana uváděna v omyl.

2)           Neposkytnutí všech relevantních informací druhé smluvní straně, aby se mohla v zásadě svobodně a při znalostí všech skutečností správně rozhodnout o uzavření smlouvy. Tato informační povinnost závisí též na vzájemném postavení osob. Zvýšená informační povinnost se uplatní například v již dříve popsaném vztahu podnikatel vs. spotřebitel.

3)           Ukončení jednání o uzavření smlouvy bez spravedlivého důvodu. Případ, kdy smluvní strany při svém jednání dospějí tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, a jedna smluvní strana i přes důvodné očekávání druhé smluvní strany takové jednání ukončí, a to bez spravedlivého důvodu. Toto je zákonem považováno za nepoctivé jednání. Spravedlivým důvodem může být v tomto směru např. negativní zjištění o stavu kupované nemovité věci uvedených druhou smluvní stranou těsně před uzavřením smlouvy ze znaleckého posudku, který si vyžádala jedna ze stran pro potvrzení informací.

Pokud tedy jednání o smlouvě není ukončeno ze spravedlivého důvodu, na který je vždy nutno pohlížet objektivně, může se strana, kterou postihlo nepoctivé jednání druhé strany, domáhat náhrady škody v rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.

4)           Poskytnutí důvěrné informace či sdělení při jednání o smlouvě. Strana, která takovéto informace získá, musí obecně dbát na to, aby tyto informace nebyly zneužity, ať už touto stranou, anebo jejím prostřednictvím třetí osobou. Pokud by se tak stalo, musela by druhé straně nahradit škodu v případě, že by se z takovéhoto porušení obohatila.

Tento článek o předsmluvní odpovědnosti je pouze obecným náhledem na tento institut, přičemž konkrétní specifika a dopady do smluvních vztahů je nutno v praxi velmi obezřetně posuzovat, i s ohledem na možnou náhradu škody. Na druhou stranu – je vhodné jednání včas ukončit, než uzavřít smlouvu, kterou nebude možno dodržet.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.