www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Přechod a dědění nájmu

20.07.2015 08:38:49

Úmrtí nájemce nevede automaticky ke skončení nájmu. Pokud uzavřelo nájemní smlouvu s pronajímatelem na straně nájemce více osob či pokud byli nájemci manželé, pak se smrtí jednoho z nich nájem zúží na ostatní společné nájemce.

Případně na zbylého nájemce. Byl-li zesnulý nájemce jediným nájemcem bytu, pak dojde k přechodu nájmu bytu na členy nájemcovy domácnosti, kteří v bytě žili ke dni smrti nájemce a nemají vlastní byt (tj. nejen že nemají byt ve svém vlastnictví, ale nejsou ani nájemci jiného bytu ani nemají sjednanou služebnost bydlení). Jestliže byl členem nájemcovy domácnosti nájemcův manžel, registrovaný partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, pak na ně přejde nájem bez dalšího.

Žil-li však s nájemcem ve společné domácnosti někdo jiný, pak k přechodu nájmu na něj může dojít pouze se souhlasem pronajímatele.  Nájem bytu po jeho přechodu však netrvá věčně ani na zbytek doby sjednané v nájemní smlouvě. Trvá pouze na dobu 2 let ode dne, kdy nájem přešel. Toto časové omezení nebude platit v případě, že nájem přešel na osobu starší 70 let či na osobu mladší 18 let.

Jestliže nejsou splněny podmínky pro přechod nájmu na člena nájemcovy domácnosti nebo člen domácnosti pronajímateli oznámí, že nehodlá v nájmu pokračovat, přejde nájem bytu na nájemcova dědice. Jak pronajímatel, tak i nový nájemce mají právo vypovědět nájem z důvodu přechodu nájmu. Pronajímatel tak může učinit do 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech, že nájem nepřešel na člena nájemcovy domácnosti a kdo je dědicem nájemce, nový nájemce pak ve lhůtě 3 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl o svém dědickém právu a o tom, že nájem nepřešel na člena nájemcovy domácnosti; nejpozději však do 6 měsíců od úmrtí nájemce.

Není-li do 6 měsíců ode dne, kdy nájemce zemřel, znám jeho dědic, může pronajímatel byt vyklidit. Vyklizením bytu nájem zanikne. Vyklizené věci si nesmí pronajímatel ponechat ani vyhodit, ale musí je uskladnit na náklady dědiců nájemce, a to alespoň po dobu několika týdnů. Pak je může prodat.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.