www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. března 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu

16.04.2014 10:30:48

Pokud jste již uzavřeli smlouvu o zájezdu a stane se, že zájezdu se nemůžete osobně zúčastnit, je možné vyslat na tento zájezd jinou osobu, ale to pouze za předpokladu, že tato osoba splňuje podmínky účasti zájezdu (např. při nutnosti víza to možné nebude).

Změnu v osobě zákazníka (účastníka zájezdu) je možné učinit nejpozději sedm dní před zahájením zájezdu, kdy tato změna musí být oznámena pořadateli spolu s přiloženým souhlasem náhradníka s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Lhůtu kratší než sedm dní pro změnu zákazníka je možno si sjednat u smluv o zájezdu uzavřených v době kratší než sedm dní před zahájením zájezdu (tzv. last minute).

Pořadatel může od smlouvy o zájezdu odstoupit pouze v případě, že byl zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnosti (např. neuhrazení zálohy, ke které se ve smlouvě zavázal apod.).

Oproti tomu zákazník může od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy. V případě, že zákazník od smlouvy odstoupí v důsledku změny zájezdu nebo jeho zrušení, má právo na to, aby mu pořadatel nabídl náhradní zájezd alespoň ve stejném standardu, přičemž cena nového zájezdu nesmí být vyšší, i když nový zájezd nabízí lepší služby. V případě, že se zájezd zruší méně než 20 dní před zahájením zájezdu, má zákazník mimo vrácení ceny zájezdu také právo na 10% penále od pořadatele (toto neplatí, pokud pořadatel předem avizoval, že konání zájezdu je podmíněno určitým počtem přihlášených účastníků, nebo byl zájezd zrušen v důsledku vis maior – př. přírodní živly apod.). V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem bez udání důvodu, je zákazník povinen pořadateli zaplatit stornopoplatek, jehož výše bývá stanovena v potvrzení o zájezdu (to stejné platí i u smlouvy uzavřené přes internet, tzv. distančním způsobem).

V případě odstoupení od smlouvy pořadatelem z důvodu porušení povinnosti zákazníka je tento povinen zaplatit pořadateli „odstupné“ ve výši sjednaného stornopoplatku. Pokud ale povinnost porušil pořadatel nebo pokud zákazníkovi nebyl nabídnut náhradní zájezd, i když na něj měl právo, žádné odstupné neplatí.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři s.r.o.