www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 19. června 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Práva pacienta I.

27.07.2017 09:40:02

To, že má pacient při poskytování zdravotní péče právo na zachovávání úcty k jeho osobě, důstojnosti či ohleduplného chování ze strany zdravotnického personálu včetně zabezpečení maximální možné míry jeho soukromí, by mělo být chápáno s naprostou samozřejmostí.

A to bez ohledu na osobu pacienta, zdravotnického pracovníka či druh poskytované zdravotní služby. Zdravotnický personál by proto těmito právy neměl být zaskočen a už vůbec by je neměl ignorovat, a to ať už z hlediska morálního či právního.

Ze strany pacientů by pak nemělo docházet ke zneužívání těchto práv, například v podobě jejich nadměrného vynucování, a to za účelem neoprávněného získání vlastního prospěchu. Posláním lékaře je léčba, nikoli řešení rozmarů pacientů. Bohužel, nelze říci, že nastíněná práva, a tomu odpovídající povinnosti platí při poskytování zdravotních služeb vždy a absolutně.

Dalším důležitým právem pacientů je pak právo svobodné volby lékaře, které představuje právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb či zdravotnické zařízení, které odpovídají jeho zdravotním potřebám. Z tohoto práva však existují výjimky. Nemůžeme si tedy například zvolit, kam nás zdravotnická záchranná služba převeze, pokud obecně utrpíme nějakou závažnější formu zranění. Nemůžeme si vybrat ani „záchytku“, na které přespíme po bujaré noci, bez ohledu na míru naší společenské unavenosti, popřípadě nějaké luxusní „útočiště“, pokud proti nám budou zahájena karanténní opatření.

Často se také setkáváme s názorem, že vyšetření u lékaře specializovaného v určitém oboru, je možné až na základě předchozího písemného potvrzení či doporučení od lékaře praktického. S takovýmto názorem však nelze bezvýhradně souhlasit, neboť pacient v zásadě má právo obrátit se na specialistu přímo.

Jediným myslitelným limitem pak mohou být pouze omezené kapacitní možnosti daného specialisty, popř. nedostatek informací plynoucích z absence kompletní zdravotnické dokumentace. Takovýto postup však nelze doporučit, neboť je to právě praktický lékař, který má komplexní informace o pacientově zdravotním stavu a je schopen nejlépe vyhodnotit, jaká vyšetření jsou nezbytná či vhodná, aby nedocházelo k nadbytečnému zatěžování pacienta či neúčelnému čerpání zdravotní péče.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři