www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Podstatné obsahové náležitosti směnky

23.09.2015 09:25:38

Zákon výslovně stanoví, které obsahové náležitosti musí směnka obsahovat, aby byla směnkou platnou. V případě, že směnka neobsahuje některou ze zákonem stanovených podstatných náležitostí, nejen že není směnkou neplatnou, ale není směnkou vůbec.

Při tom nezáleží, zda je směnka sepsána rukou na kusu papíru, nebo je využit běžně dostupný formulář či je sepsána na počítači a poté pouze vlastnoručně podepsána, ale pokud má všechny podstatné náležitosti, bude vždy směnkou platnou.

Cizí směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyku, ve kterém je listina sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (dlužník); 4. údaj splatnosti; 5. údaj místa, kde má být placeno; 6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (věřitel); 7. datum a místo vystavení směnky; 8. podpis výstavce.

Vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib dlužníka zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (věřitel); 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce (dlužníka).

Na směnce, ať už vlastní nebo cizí, se mohou dále objevit další náležitosti, které však nejsou již zákonem striktně vyžadovány, a je tedy na účastnících, zda je do konkrétní směnky zahrnou. Nejčastěji používanou je tzv. protestační doložka, kdy se na směnce uvede „bez protestu“. Tato doložka má za následek, že pokud je obsažena v textu listiny směnky, zprošťuje majitele směnky (nejčastěji věřitele) povinnosti učinit u notáře tzn. protest v případě nepřijetí nebo nezaplacení směnky proti dlužníkovi. Tato doložka však majitele nezprošťuje směnku dlužníkovi včas předložit.

Příště si podrobněji rozebereme některé podstatné obsahové náležitosti směnky. Problémem u směnek totiž je, že i jen drobná chyba, nepřesnost či neuvážené vepsání něčeho navíc může směnku učinit neplatnou.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.