www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. března 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Podstatné náležitosti směnky II.

05.10.2015 11:21:02

Aby směnka byla platná, měla by obsahovat určité náležitosti tak, jak je vyžaduje zákon. Při sestavování směnky je důležité tyto obsahové náležitosti dodržet. Označení "Směnka" musí být uvedeno přímo v samotném textu směnky, nepostačí jej uvést pouze v nadpisu.

Označení osoby, která má platit (dlužník) a osoby, které má být placeno (věřitel)

Zákon neuvádí, jak musí být identifikována osoba dlužníka či věřitele. Doporučujeme však vždy uvádět u fyzické osoby celé jméno a příjmení, datum narození a místo bydliště, u fyzické osoby podnikatele rovněž IČO a u obchodní společnosti údaje zapsané ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku), vč. osoby oprávněné za ní jednat.

Směnečná suma

Výše peněžní částky, která má být věřiteli uhrazena. Je vhodné tuto částku uvést jak číselně tak slovy, a nezapomenout připojit měnu, ve které má být placeno. Je nutné uvést pevnou částku bez doplnění případných úroků z prodlení v procentuálním vyjádření. Směnečná suma se automaticky úročí ze zákona 6-ti% od data splatnosti směnky.

Údaj splatnosti

Zákon stanoví způsoby určení, kdy je směnka splatná. Tzv. vistasměnka a lhůtní vistasměnka, které nemají uvedený přesný datum splatnosti, jsou splatné při předložení, kdy směnka se stává splatnou samotným předložením dlužníkovi bez toho, aby o tom dlužník musel být předem informován. Při volbě této splatnosti musí být směnka předložena do jednoho roku od data vystavení. U datosměnky, je uvedena doba splatnosti určitým časovým úsekem po datu vystavení (např. směnka je splatná za 30 dnů od data vystavení). Posledním typem je směnka splatná v určitý den tzv. fixní směnka. Tato směnka je co do splatnosti nejjednodušší a nejvíce používaná. V této směnce je jako den splatnosti uveden konkrétní den, který je od vydání směnky všem stranám známý, neboť je uveden přímo v textu směnky.

Podpis výstavce

Zákon pro podpis výstavce nemá žádné zvláštní požadavky. Postačí samotný vlastnoruční podpis. V praxi se ovšem zažil způsob, při kterém výstavce napíše své identifikační údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození/IČO, bydliště/sídlo, apod. a poté připojí svůj vlastnoruční podpis (doporučujeme úředně ověřený podpis). U právnické osoby je nutné nezapomenout uvést název právnické osoby s připojením podpisu osoby, která je za ni oprávněna jednat.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.