www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 28. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Podmínky vzetí do vazby

06.04.2017 13:34:52

V průběhu trestního řízení může vyvstat potřeba zajistit osobu, proti níž se trestní řízení vede, a to jejím dočasným umístěním do vazby. Obviněný smí být vzat do vazby z tří důvodů. Prvním z nich je obava, že obviněný uprchne.

A nebo, že se bude skrývat, aby se trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul. Tento vazební důvod se uplatní zejména tehdy, jestliže totožnost obviněného nelze hned zjistit, nemá trvalé bydliště, kde by mohl být orgány činnými v trestním řízení zastižen, nebo kde by si mohl přebírat poštu, nebo také hrozí-li mu vysoký trest odnětí svobody.

Na základě druhého vazebního důvodu lze obviněného vzít do vazby tehdy, existuje-li obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo bude jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestí stíhání. Vazba z tohoto důvodu může trvat nejdéle tři měsíce. Výjimka se uplatní, pokud již obviněný na svědky či spoluobviněné působil. Tehdy může o ponechání obviněného ve vazbě nad stanovenou lhůtu rozhodnout soudce či soud.

Třetím důvodem, pro který může být obviněný vzat do vazby je ten, kdy existuje obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil.

U všech shora uvedených vazebních důvodů však musí být také splněna podmínka toho, že dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek byl opravdu spáchán, jedná se o trestný čin, dopustil se jej právě obviněný a účelu vazby nelze dosáhnout mírnějším opatřením, například předběžným opatřením v podobě zákazu styku s určitými osobami nebo zákazu vycestování do zahraničí.

Zpravidla lze obviněného vzít do vazby, pokud měl spáchat úmyslný trestný čin, u něhož horní hranice trestu odnětí svobody převyšuje dva léta či u nedbalostních trestných činů převyšuje-li horní hranice tři léta. U méně závažných trestních činů tedy není vazební stíhání přípustné. Výše uvedené omezení se však neuplatní, pokud se obviněný například skrýval, uprchl nebo pokud po zahájení trestního stíhání trestnou činnost opakoval nebo v ní pokračoval.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři