www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Petiční právo

29.06.2016 10:47:53

Petiční právo jako jedno ze základních politických práv představuje možnost občanů obracet se se svými záležitostmi na orgány veřejné moci, tj. orgány státní správy a samostprávy. Toto právo má svůj základ v Listině základních práv a svobod.

Jeho základní rámec je upraven v Zákoně o právu petičním. 

Z hlediska obsahu můžou občané předkládat příslušným orgánům své žádosti, čili své požadavky a prosby, navrhovat řešení konkrétních problémů, případně podávat stížnosti, dojde-li k porušení jejich práv. Zákon dále stanovuje, že petice by se měla týkat veřejného zájmu nebo jiného společného zájmu. Jinými slovy měla by to být věc související se zájmem více osob, a ne záležitost jediné osoby.

Ze zákona však vyplývá omezení, které stanoví, že petice nesmí směřovat a vyzývat k porušování právních předpisů, práv a svobod jiných občanů, nebo podněcovat k nenávisti a nesnášenlivosti. Rovněž nelze peticí zasahovat do nezávislosti soudů, čímž je myšleno především to, aby občané nežádali vynesení konkrétního rozsudku, a tím nevyvíjeli nátlak na soudce, aby vydal rozhodnutí, které si žádá veřejnost.

Jak bude realizováno sestavení petice a sběr podpisů pod tuto petici nechává zákon na občanech. Může to dělat jednotlivec nebo více osob. Co se týče formy petice, zákon stanovuje, že musí být písemná, a musí v ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště podepsaných občanů. Je nutno uvést jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné zastupovat občany při vyřizování petice, případně také údaje o členech petičního výboru. Petičním výborem se rozumí orgán zastupující podepsané občany při vyřizování petice.

Příslušný orgán, jemuž byla petice předložena je povinen ji přijmout a ve lhůtě 30 dnů je povinen tuto petici posoudit a zaslat své stanovisko k této petici a sdělit způsob, jak vyřídil předmět petice. Zákon však tomuto orgánu nestanovuje povinnost petici vyhovět.

 

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři