www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 23. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Peče o nezletilého pacienta

19.09.2017 09:44:54

Občanský zákoník hovoří o tom, že nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zákon o zdravotních službách pak stanoví pravidla poskytování zdravotních služeb.

Zákon o zdravotních službách pak stanoví, že při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. V této souvislosti je vždy nutno poměřovat vývoj schopností nezletilých pacientů posoudit závažnost a důležitost lékařského zákroku v kontextu jejich věku a vyspělosti.

Rozumovou a volní vyspělostí v podstatě rozumíme schopnost nezletilého pacienta pochopit, čeho se daný lékařský zákrok bude týkat, jaké následky mohou být dotyčnému způsobeny a zdali je schopen svůj souhlas s lékařským zákrokem projevit. Tato vyspělost může být ovlivněna celou řadu faktorů, např. genetickými dispozicemi, prostředím, ve kterém daná osoba vyrůstá, vzory a autoritami v jeho okolí, atd.

Těžko tedy budeme vysvětlovat nezletilému pacientu ve věku např. 10 let všechna rizika transplantace kostní dřeně, sterilizace nebo zbytečnost korekturní plastické operace. Tady je vždy nezbytná role rodiče, resp. zákonného zástupce a jeho informovaného souhlasu.

Základní vyšetření zdravotního stavu nezletilého pacienta u lékaře, se v zásadě může obejít bez souhlasu rodiče k jednotlivým krokům lékaře. Samostatné udělení souhlasu nezletilým pacientem je možné jen u záležitostí obvyklých, tj. takových, u kterých nezletilí běžně souhlas udělují – např. odvrtání zubního kazu atp.

V případech, kdy není možné získat bez zbytečného odkladu souhlas zákonného zástupce pro provedení nezbytné či akutní péče nezletilému pacientovi, rozhoduje o poskytnutí této zdravotní péče ošetřující zdravotnický pracovník. Pokud by však vzhledem k situaci mohlo dojít k vážnému poškození zdraví, či by byl dokonce ohrožen život nezletilého pacienta, zdravotnický pracovník učiní vše potřebné ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, a to i bez souhlasu zákonného zástupce.

Může však dojít k situaci kdy nezletilý pacient, od čtrnácti let věku a výše, nesouhlasí s provedením lékařského zákroku oproti stanovisku jeho rodiče, který s lékařským zákrokem souhlas vyslovil. V extrémních případech bude moci být lékařský zákrok proveden pouze s předchozím souhlasem soudu.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři