www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Odpovědnost za újmu: Nutná obrana

05.10.2016 13:19:42

Odpovědnost za újmu může být vyloučena za určitých okolností vylučujících protiprávnost. Tedy takovým okolnostem, v jejichž důsledku je vyloučena odpovědnost za jednání, které by jinak bylo považováno za jednání učiněné v rozporu s právními předpisy, a za jehož následky bychom jinak nesli odpovědnost.

Občanský zákoník výslovně upravuje nutnou obranu a krajní nouzi. Nastanou-li výše zmíněné okolnosti, nemusí škůdce hradit škodu, která v důsledku jeho jednání vznikla. Tyto okolnosti lze rozlišit zejména podle druhu nebezpečí, které dotčenému, ale i jiné osobě hrozí.

O případ nutné obrany se bude jednat tehdy, jestliže bude někdo odvracet od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící či trvající protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu. Útokem se rozumí aktivní jednání proti právem chráněným zájmům ohrožené osoby (zdraví, majetek, soukromí). Bude se jednat například o situaci, kdy útočník bezdůvodně napadne zaťatou pěstí druhou osobu a ta mu při jednání v nutné obraně roztrhne zlatý řetízek zavěšený na krku či poškodí oděv. V takovém případě bude povinnost obránce k náhradě škody vyloučena.

Má-li nutná obrana být účinná, musí spolehlivě odvrátit útok. Je však důležité míti na paměti, že takovéto jednání bránící se osoby nesmí překročit tzv. meze nutné obrany. O nutnou obranu tak zpravidla nepůjde v případech, kdy bude zjevné, že napadené osobě, vhledem k jejím poměrům, hrozí v důsledku útoku jen nepatrná újma či její obrana je zcela zjevně nepřiměřená jednání útočníka.

Jako příklad lze uvést situaci, kdy útočník vrhne po své „oběti“ nafukovací balónek s barvou, a ta se do souboje na oplátku vybaví armádním nožem. V takovém případě by kromě škody na oděvu útočníka bylo zřejmě nutné řešit i jeho zdravotní komplikace. Nemluvě o možných trestněprávních důsledcích pro obránce. K tomu je potřeba dodat, že o nutnou obranu se rozhodně nejedná ani tehdy, pokud již útok skončil a obránce započne svou odplatu, aby si útočník takzvaně zapamatoval, s kým má tu čest. Tedy posuzuje se i přiměřenost obrany jak co do její intenzity, tak i hledisko časové.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři