www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Odpovědnost za újmu: Krajní nouze

12.10.2016 09:02:08

V krajní nouzi se ocitne ten, kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy a tímto jednáním způsobí jinou újmu. Podmínky krajní nouze jsou splněny, pokud nebylo možné nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak.

Či pokud jednající v krajní nouzi nezpůsobí újmu zjevně stejně závažnou nebo závažnější, než je újma hrozící. Důležitá je tak u jednání v krajní nouzi přiměřenost obrany.

Rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí je ten, že u nutné obrany je odvracen útok osoby a újma je způsobena přímo útočníkovi, zatímco u krajní nouze se jedná pouze o určité přímo hrozící nebezpečí, které nelze za daných okolností odvrátit jiným způsobem a újma vzniká zpravidla třetí osobě. O krajní nouzi mluvíme většinou v souvislosti s odvracením přírodních katastrof požárů, povodní, lavin atd. O krajní nouzi se nebude jednat v případě, kdy jednající nebezpečí vyvolal vlastní vinou (např. požár sám založil a poté způsobil škodu při jeho hašení).

Občanský zákoník stanoví, že při posuzování krajní nouze i nutné obrany má být přihlédnuto také k omluvitelnému vzrušení mysli toho, kdo útok či jiné nebezpečí odvracel. Zákonodárce zde přihlíží ke skutečnosti, že situace, při nichž dochází k jednání v nutné obraně či krajní nouzi, jsou zpravidla velice stresové a je nezbytné v nastalém rozrušení uskutečnit rychlé rozhodnutí. Pokud například jednající osoba při hašení požáru vytopí sousední byt, ačkoli by stačilo oheň udusit přikrývkou, lze toto jednání za určitých okolností omluvit např. obavou o život. Jedná se o určitou polehčující okolnost, na kterou je třeba brát zřetel při hodnocení přiměřenosti nutné obrany či jednání v krajní nouzi.

Kdo odvracel hrozící újmu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu újmy, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, nanejvýš však v rozsahu přiměřeném tomu, co odvrátil.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři