www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Odpovědnost za újmu

04.11.2016 14:18:00

Odpovědná za škodu může být pouze osoba, která je schopna posoudit následky svého jednání a zároveň dokáže své jednání ovládat. Takzvaná plná deliktní způsobilost je spojena s nabytím svéprávnosti.

Ovšem za určitých okolností je deliktně způsobilé též nezletilé dítě či nepříčetná osoba (člověk trpící duševní poruchou). 

Vždy bude nezbytné odpovědnost za škodu posoudit subjektivně, s ohledem na rozumovou vyspělost osoby škůdce, jeho životní zkušenosti nebo například vzdělání. Je však vždy na škůdci, aby případně prokázal, že v době způsobení škody nebyl deliktně způsobilý.

Výjimečně lze založit odpovědnost deliktně nezpůsobilé osoby za situace, kdy je to spravedlivé vzhledem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného. Podle zákonodárce by tak sice deliktně nezpůsobilý, avšak bohatý škůdce, měl odčinit způsobenou škodu chudému poškozenému.

Osoba, které byla svěřena jiná deliktně nezpůsobilá osoba (například rodič), má nad takovou osobou vykonávat náležitý dohled a výchovně na ní působit, s cílem předcházet případnému vzniku škod. Není-li tomu tak, musí uhradit škodu buď společně a nerozdílně se škůdcem nebo není-li škůdce povinen k náhradě, nahradit poškozenému škodu sama.

Jestliže se někdo vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností, bez její nutné potřeby, poskytne jí útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať již v domácnosti, provozovně či na jiném podobném místě, nahradí společně a nerozdílně s ní škodu způsobenou v takovém místě nebo při této činnosti někomu jinému nebezpečnou povahou takové osoby. Osobou nebezpečných vlastností je myšlen například kleptoman, alkoholik, vysoce agresivní člověk apod. Dozorující osoba na sebe musí vzít riziko vědomě, tedy musí vědět o nebezpečných vlastnostech toho, nad kým přebírá určitou formu dohledu.

Obecně platí, že pokud škoda vznikla nebo se zvětšila také spolupůsobením poškozeného, povinnost škůdce nahradit škodu se poměrně sníží. Nastane-li však situace, že se poškozený škůdci nebránil ze šetrnosti k němu, povinnost k náhradě újmy se nesnižuje.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři