www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Novela zákona o podpoře sportu

15.02.2017 14:57:59

V roce 2001 byl přijat zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu (dále jen „Zákon o podpoře sportu“), jehož cílem bylo stanovit rámec podpory sportu coby veřejně prospěšné činnosti, a to kromě jiného i formou finanční podpory z veřejných zdrojů.

Nicméně v Zákoně o podpoře sportu v jeho původním znění nebyly dále stanoveny bližší podmínky vztahující se na žadatele žádající o podporu.

Dne 1. 1. 2017 nabyla účinnosti novela Zákona o podpoře sportu, která zavádí do sportovní oblasti nový rejstřík – Rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu (dále jen „Rejstřík“), vedený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Ministerstvo“). Rejstřík bude obsahovat kromě jiného následující údaje, a to identifikační údaje sportovní organizace, předmět její činnosti v oblasti sportu, její případné členství v jiné sportovní organizaci, identifikační údaje sportovců a trenérů evidovaných v této sportovní organizaci a údaje o sportovním zařízení, které je užíváno sportovní organizací.

Zřízení Rejstříku souvisí se zájmem zákonodárce o větší transparentnost při poskytování finančních dotací ze strany Ministerstva. Ministerstvo bude tedy moci nově poskytnout podporu ze svého dotačního programu pouze sportovní organizaci, která bude zapsána v Rejstříku.

V přechodných ustanoveních novely je stanoveno, že Ministerstvo je povinno zprovoznit rejstřík do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely Zákona o podpoře sportu. V návaznosti na to jsou sportovní organizace sdružující jiné sportovní organizace povinny zapsat příslušné údaje do Rejstříku do 24 měsíců a ostatní sportovní organizace do 30 měsíců. Po uplynutí této lhůty Ministerstvo odmítne jejich žádost o poskytnutí dotace, nebude-li mít žádající sportovní organizace v Rejstříku zapsané stanovené údaje.

Sportovním organizacím lze v této souvislosti doporučit, aby sledovaly, kdy dojde ke zprovoznění Rejstříku, a pak aby se bez zbytečného odkladu do Rejstříku zapsaly.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři