www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Nekalá soutěž

19.01.2017 10:54:24

Aby bylo možné určité jednání kvalifikovat jako nekalosoutěžní, občanský zákoník zakotvuje 3 podmínky v tzv. generální (všeobecné) klauzuli, které musí být současně splněny. Musí se jednat o jednání v hospodářském styku, jednání musí být v rozporu s dobrými mravy a musí být způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

Mezi dobrými mravy v obecné rovině a dobrými mravy soutěže, je nutno rozlišovat, když tyto pojmy nejsou shodné. Soutěžní mravy jsou chápány úžeji než obecné mravy, což znamená, že ne všechno, co může být považováno za nemravné v obecném pojetí, je nemravné také v hospodářské soutěži. V rámci soutěžního konkurenčního boje lze tedy akceptovat i některé aktivity, které jsou z hlediska obecných dobrých mravů nepřípustné.

V dalších ustanoveních občanského zákoníku jsou uvedeny tzv. speciální skutkové podstaty nekalé soutěže, kterými jsou například klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, podplácení, porušení obchodního tajemství nebo od roku 2014 nově také skutková podstata dotěrného obtěžování, která reaguje na potřebu ochrany před stále častějším jevem narušování soukromí osob.

I u těchto speciálních skutkových podstat však vždy musí být naplněny podmínky generální klauzule, tedy se musí jednat o jednání v rámci hospodářského styku, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Nenaplňuje-li konkrétní jednání znaky žádné ze speciálních skutkových podstat, lze jej postihnout dle klauzule generální, pokud splňuje shora uvedené podmínky. Výčet speciálních skutkových podstat je pouze příkladný.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři