www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. března 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Nález věci II.

27.04.2016 10:08:47

Nemůžeme-li z okolností poznat, komu máme věc vrátit a zároveň není daná věc opuštěná ve smyslu zákona, tj. když ze všech okolností vyplývá, že vlastník věci o ní již nemá zájem, máme povinnost, zpravidla do tří dnů, oznámit takovýto nález obci, na jejímž území jsme věc nalezli.

Obec oznámí nález věci prostřednictvím vyvěšení oznámení na úřední desce, a zároveň rozhodne, jakým způsobem bude s nalezenou věcí naloženo. Věc může být dočasně uschována (a to i u nálezce či jiné osoby, avšak pouze s jejich souhlasem), nebo může být prodána ve veřejné dražbě, pokud by s její úschovou byly spojeny nepoměrné náklady nebo její charakter úschovu neumožňuje (např. věci podléhající rychlé zkáze). Výtěžek z dražebního prodeje pak obec po odečtení vlastních nákladů uloží do úschovy.

Pokud se vlastník věci nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo osoba, které byla věc svěřena, s věcí nakládat jako poctivý držitel. Přihlásí-li se vlastník věci ve lhůtě po uplynutí jednoho roku od vyhlášení a před uplynutím lhůty tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu nalezená věc, příp. výtěžek z dražby, po zaplacení nákladů spojených s úschovou věci a nálezného, které tvoří desetinu ceny nálezu. Po uplynutí lhůty tří let od vyhlášení nálezu na úřední desce, připadá věc do vlastnictví nálezce, obce či jiné osoby, které byla věc svěřena.

Podobným způsobem se bude postupovat i při nálezu zvířete, avšak s drobnými, zákonem stanovenými, odchylkami. Pokud se bude jednat o zvíře chované jako domácí mazlíček, nálezce je nález rovněž povinen nahlásit neprodleně obci. Pokud se do 2 měsíců od vyhlášení nálezu vlastník nepřihlásí, vlastnické právo ke zvířeti nabude nálezce. Pokud nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, svěří obec zvíře zpravidla do útulku, a v případě že se o něj nikdo do 4 měsíců od svěření nepřihlásí, nabyde vlastnické právo ke zvířeti daný útulek. Opatrovatel (nálezce, obec, popřípadě jiná osoba) se po celou dobu musí o zvíře starat s péčí řádného hospodáře.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři