www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Nájemné a jiné platby

22.06.2015 09:51:46

Nájemné, úhradu za plnění spojená s užíváním bytu (za tzv. služby) a případná jistota neboli kauce jsou jedinými peněžitými plněními, která může pronajímatel požadovat po nájemci v nájemní smlouvě. Zaměříme se na nájemné a úhradu za služby.

Podívejme se nejprve blíže na nájemné. Smluvní strany nájemní smlouvy si musí sjednat nájemné pevnou částkou. Jak již bylo dříve řečeno, není-li v nájemní smlouvě sjednána výše nájemného, má pronajímatel právo na tržní nájemné, tj. nájemné ve výši v době uzavření smlouvy a v místě obvyklé pro nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. Je-li ve smlouvě sjednána výše nájemného, ale chybí určení, za jaké období přísluší (za měsíc, čtvrtletí, rok atd.), pak platí, že se nájemné sjednává za jeden měsíc. Občanský zákoník dává pronajímateli možnost domáhat se zvýšení nájemného. Smluvní strany mohou zvyšování nájemného ve smlouvě vyloučit nebo naopak si mohou každoroční zvyšování nájemného dohodnout.

V nájemní smlouvě je vždy vhodné si sjednat, zda pronajímatel zajistí nájemci dodávku služeb a pokud ano, které služby to budou. Bude-li ve smlouvě chybět takové ujednání, pak bude pronajímatel povinen zajistit nájemci služby, které zákon označuje za nezbytné (např. dodávka vody, tepla, odvoz komunálního odpadu, příjem rozhlasového a TV vysílání).

Úhrada za služby zajišťované pronajímatelem může být sjednána paušálně, nebo jako zálohová. Byly-li sjednány zálohové platby, musí pronajímatel nejpozději do 4 měsíců od skončení sjednaného zúčtovacího období doručit (nikoli pouze v této lhůtě odeslat) nájemci vyúčtování. Vyrovnání přeplatků a nedoplatků je nutné provést nejpozději do 3 měsíců od doručení vyúčtování nájemci. Pokud tedy byl sjednán jako zúčtovací období např. kalendářní rok, má pronajímatel povinnost doručit nájemci vyúčtování do konce dubna a vyrovnání musí být provedeno do konce července následujícího kalendářního roku.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.