www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 18. června 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Lékařské tajemství

13.09.2017 10:04:06

Na lékařské tajemství můžeme nahlížet v rovině budování důvěry ve vztahu pacienta a lékaře, rovině legislativního vymezení a uplatnění v praxi, či rovině zpracovávání velmi citlivých údajů o osobě pacienta.

Zákon hovoří o tom, že poskytovatel zdravotních služeb, tedy zejména všechen zdravotnický personál je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Povinnost zachovávat mlčenlivost je vymezena i z hlediska jednotlivých osob. Tedy není také možné, aby osoba, která již skončila s poskytováním zdravotních služeb, popř. se v souvislosti se svou činností mohla seznámit s citlivými údaji o zdraví pacienta, tyto informace sdělovala např. svým známým, rodinným příslušníkům, či komukoliv jinému.

Povinnost lékaře zachovávat lékařské tajemství neplatí absolutně. Výjimku představuje např. situace, kdy lékař musí tyto informace v nezbytně nutném rozsahu sdělit patřičným osobám, aby pacientovi mohl zajistit odpovídající zdravotní péči a navazující vyšetření zdravotního stavu.

Významný zásah do práva pacienta na ochranu údajů o jeho zdravotním stavu představuje nešvar některých zdravotnických pracovníků, kteří se na poskytování péče konkrétnímu pacientovi přímo nepodílejí, v podobě zjišťování informací o jeho zdravotním stavu, např. z toho důvodu, že „je zajímá, co se to tomu sousedovi mohlo stát“. Takovýto postup je neakceptovatelný a v rozporu s právními předpisy.

Poněkud odlišná je situace u veřejně známých osobností, typicky politiků. U těchto osobností je nutno vždy poměřovat veřejný zájem na získání informací o zdravotním stavu, v souvislosti s možným ovlivněním výkonu jejich veřejné funkce a zájem na ochraně jejich citlivých údajů. V žádném případě by tak nemělo docházet k získání informace pouze za účelem publikování „senzace“, která otřese mediálním prostorem, i když má právo politika na ochranu soukromí dle judikatury poněkud užší rozsah.

Obecně lze říci, že problematický je i telefonický kontakt se zdravotnickým zařízením v případě dotazů na zdravotní stav pacienta. Zdravotnický pracovník v podstatě nemá žádnou možnost ověřit si, zda dotyčná osoba má vazby k osobě hospitalizované. Takto podaná informace by v zásadě měla být omezena pouze na skutečnost, zda osoba, jejíž zdravotní stav vyžadoval péči lékaře, se nachází ve zdravotnickém zařízení.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři