www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 28. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Krajní nouze ve zdravotnictví

30.08.2017 08:23:23

Krajní nouzí rozumíme z pohledu trestního práva situace, kdy někdo odvrací nebezpečí přímo, resp. bezprostředně hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem (typicky ochrana života a zdraví), přičemž toto nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak.

(Je třeba zvažovat alternativy, které uvedený zájem poškodí co nejméně), způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo závažnější, než ten který hrozil (nelze obětovat život jednoho člověka za život druhého) a daná osoba, které nebezpečí hrozilo, nebyla povinna toto nebezpečí snášet.

Lékaři májí totiž tzv. zvláštní povinnost konat a nesou tedy větší míru rizika. V případě smrtelného ohrožení lékaře provádějícího lékařský zákrok by však za určitých okolností mohly být naplněny podmínky krajní nouze, např. poskytování léčby osobám, které jsou nositeli vážné infekční choroby).

O případy krajní nouze se bude jednat např., když lékař, který se rozhodne pacientovi amputovat ruku, která je stižena infekcí ohrožující celé tělo, resp. život pacienta, nebude odpovědný za ublížení na zdraví, naopak bude dokonce povinen amputaci provést. Odlišným případem je judikovaná situace, kdy lékař jedoucí k místu nehody, aby poskytl zraněným první pomoc, nebyl odpovědný (za stanovených podmínek) za jízdu osobním motorovým vozidlem v (mírně) podnapilém stavu.

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb je vhodné zmínit zvláštní případ krajní nouze, kterým je stav nouze jakožto přímo hrozící nebezpečí vážného poškození zdraví. V takovém případě je nutno posuzovat několik kritérií lékařského zákroku, zejména tento zákrok nesnese odkladu, tedy pacient je v přímém ohrožení života. Zákrok je proveden pro přímý prospěch zdraví pacienta.

Pacient je dále v takovém stavu, že není schopen dát svobodný a informovaný souhlas k lékařskému zákroku, ač bylo lékařem vyvinuto úsilí k jeho získání, přičemž lékař nemá zprávu o dříve vysloveném přání, které by se týkalo postupu lékaře. Jedná se tedy o případy neodkladné péče, přičemž zde zahrnujeme i léčbu vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení, se vší pravděpodobností, došlo k vážnému poškození zdraví pacienta, přičemž tento pacient není schopen dát svobodný a informovaný souhlas.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři