www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 28. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Když závazky nejsou plněny

27.09.2017 11:27:01

Vykonávací řízení aneb co může nastat, když závazky nejsou plněny. Jde o řízení, které je vedeno tehdy, pokud osobě byla pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu v rámci tzv. nalézacího řízení (klasické soudní řízení) uložena povinnost, a ten tuto povinnost dobrovolně nesplní.

Nalézací řízení tudíž musí vždy předcházet řízení vykonávacímu, avšak řízení vykonávací nemusí vždy navazovat na řízení nalézací, a to zpravidla proto, že žalovaný povinnost uloženou mu rozhodnutím soudu splní.

Tady, více než kdy jindy, platí základní zásada, že práva patří bdělým. Proto by v zásadě neměl nastat případ, že dotyčná osoba, resp. dlužník znenadání zjistí, že je proti němu vedena nějaká „exekučka“, protože ve většině případů sami dlužníci ignorují nalézací řízení, nestarají se o to, komu vlastně dluží a kolik, či prostě svým dluhům nevěnují patřičnou pozornost, protože „ono to nějak dopadne a soudní řízení se přece táhnou dlouho“.

Bohužel, každé nalézací řízení jednou skončí, dluhy je nutno vyrovnat, popř. povinnosti je třeba splnit, a pokud dlužník, resp. povinná osoba tak neučiní dobrovolně, může být proti ní zahájeno řízení vykonávací.

Dále je nutno poukázat na to, že u nás má vykonávací řízení dvě formy, a to soudní výkon rozhodnutí a exekuci. Dnes už poměrně jasně dominuje vynucení povinnosti prostřednictvím exekuce. Soudní výkon rozhodnutí byl totiž zákonem omezen pouze na stanovené případy (např. rozhodnutí cizích orgánů, péče o nezletilé děti).

Základní předpoklady se u obou forem nemění, musí zde být nějaké vykonatelné rozhodnutí a povinná osoba povinnost uloženou jí tímto rozhodnutím nesplní. Soudní výkon rozhodnutí je však procesován celý v rámci soudního aparátu, tedy prostřednictvím soudce, resp. pověřených zaměstnanců soudu, kdežto exekutor funguje v podstatě jako samostatná jednotka pověřená k provedení exekuce soudem.

U soudního výkonu rozhodnutí navíc musí věřitel, resp. oprávněný sám vybrat způsob exekuce, označit jemu známý majetek povinného, což klade větší důraz na jeho pátrací činnost a vyvinutí většího úsilí k zabezpečení jeho zájmů. Naopak u exekuce je tato činnost v rukou exekutora, ten může provést exekuci více způsoby, důkladně prověřuje majetkové poměry povinného a má motivaci i zájem na vynucení splnění povinnosti.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři