www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Jak na spotřebitelské smlouvy?

13.02.2014 09:55:09

Ochrana spotřebitele vyžaduje, aby podnikatel svá veškerá sdělení vůči spotřebiteli učinil jasně, srozumitelně a v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. V procesu má podnikatel vůči spotřebiteli řadu informačních povinností.

Které musí splnit v dostatečném předstihu před jejím uzavřením. Ty jsou stanoveny přímo zákonem a týkají se například totožnosti podnikatele, ceny zboží nebo služeb, způsobu jejich dodání, úhrady jejich ceny, včetně údajů o právech z vadného plnění a ze záruky, včetně podmínek pro uplatnění těchto práv.

Stejně tak je pamatováno i na tzv. „zakázaná ujednání“, která jsou uvedena v § 1814 občanského zákoníku a mezi něž patří zejména ujednání, která

  • vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy;
  • zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli;
  • zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy;
  • dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran;
  • umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit a řada dalších.

Při posuzování smlouvy platí, že lze-li její obsah vyložit různým způsobem, použije se takový výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější. K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží, tzn., hledí se na ně, jako by nebyla. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

Pokud snad spotřebitelská smlouva obsahuje nepřiměřené ujednání, přihlédne se k němu pouze tehdy, pokud se ho spotřebitel sám dovolá.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o.